Klášter v Zdislavě

21.03.2016 Soutěže

Patrik Koval´ / FUA TUL, ateliér Fránek, Raková
/ Rekonstrukci a dostavbu hospodářských objektů návrh využívá k nové funkci. V návaznosti na sousední kostel budou budovy sloužit jako klášter.

*

Projekt se umístil na druhém místě v soutěži liberecké FUA Ještěd f kleci.

*

Lokalita
Bývalý statek se nachází přímo naproti kostelu Sv. Jana Křtitele v obci Zdislava. Leží v údolí Zdislavského potoka a nad ním se táhne Ještědsko-kozákovský hřbet. Kostel, statek a malý park uprostřed dohromady tvoří náves. Zajímavé interiéry, klenby a dřevěné krovy tvoří základ proměny objektu na cisterciácký klášter. Po dlouhém uvažování o případné funkci jsem dospěl k tomuto rozhodnutí a myslím, že to má opodstatnění v rámci objemu hmot, jejich uspořádaní a lokality. Zdislava je známá jako bývalé poutní místo, právě tady by mohlo být to pravé místo pro duchovní prostor a znovuzrození poutního místa.

Objekt
Po odstranění rozpadlých objektů jsem přistoupil k rekonstrukci. V rámci objemů jsem doplnil vyšší krov, kapli a spojovací chodbu, která propojuje jednotlivé budovy do jednoho celku. Kompletně zachovávám spodní podlaží se zajímavými klenbami v objektu nejblíže ke kostelu, nad které nadstavuji krov. Také ponechávám objekt na opačné straně, ze kterého vznikla knihovna.
K rozpadnutým bývalým stodolám přistavuji kapli, jejíž tvar je jakoby odtržený od kostela sv. Jana Křtitele.
Cisterciácký řád se řídí heslem „Ora et labora“, tedy „Modli se a pracuj“, to je podpořeno dílnou nacházející se vedle maštale, velkou zahradou uprostřed křížové chodby a pastvinou za objektem. Tyto kláštery jsou jednoduché, čisté a zbavené jakékoliv výzdoby.

Z autorské zprávy

*

*

*

*

*

*

*