6. ročník Bydlení IQ má svého vítěze

18.06.2015 Soutěže

Letošní ročník soutěže pro studenty architektury se včera večer uzavřel výstavou prací finalistů a vyhlášením oceněných. Hlavní cenu získal Vojtěch Šaroun z ateliéru Radka Suchánka a Petra Janoše z FUA TUL.

*

Stejně jako v předchozích letech i letos vyhlášení proběhlo v showroomu Viabizzuno (Svornosti 12, Praha 5), kde ještě v dalších týdnech bude k vidění výstava prací finalistů. Studenti a hosté se tu sešli se zástupci poroty, organizátory a partnery soutěže, aby se seznámili s nejlépe hodnocenými projekty a stali se svědky předávání cen.

Porota ve složení Ida Chuchlíková (iuch architektura), Lenka Křemenová (A1Architects), Adam Halíř (Projektil architekti), Michal Kunc (Atelier Kunc)
a Jan Žalský (JZA) hodnotila projekty nejprve individuálně v digitální podobě, na jejich podrobné prostudování měla dva měsíce. Na základě sjednoceného „oznámkování“ postoupilo do dalšího kola 60 projektů, finalisty i vítěze porota vybírala na společném zasedání.

Pro studenty bylo určitě přínosné vyslechnout si hodnocení nezávislých odborníků, porovnat ho s názorem pedagoga, pod jehož vedením práce vznikala. Porotci vysvětlili, pro které hodnoty každý z projektů zařadili mezi finalisty, netajili se ani tím, že v některých případech měli odlišné pohledy. Přesvědčili ale, že všechny projekty podrobně prostudovali, snažili se pochopit záměr autora a koncept řešení. Jedna ze studentek se v průběhu neoficiální části večera svěřila: „Porota přesně vyjádřila, jak jsem svůj úkol chápala a řešila. Do dneška jsem si myslela, že to tak vidím jen já.“

*

Výsledky 6. ročníku soutěže Bydlení IQ

Hlavní kategorie

1. cena – 25 000 Kč
Vojtěch Šaroun
/ Lago di Kostelec
FUA TU Liberec, vedoucí Radek Suchánek a Petr Janoš

Návrh Vojtěcha Šarouna oslovil porotu výjimečným propojením tématu bydlení
s veřejným životem maloměsta Červený Kostelec. Obytné domy v tomto případě nejen čerpají výhod parcely uprostřed klidného maloměsta na dosah okolní přírody, ale také spoluvytvářejí nový rozměr hlavního Masarykova náměstí. Projekt obytných domů tak obohacuje jak nové, tak i původní obyvatele Kostelce o novou vrstvu společenského života v podobě vodní plochy, která je skvělým protipólem oficiální ploše náměstí s barokním kostelem. Celkově doplňuje současnou rozpadlou zástavbu do dvou obytných bloků, jejichž společným dvorem je „lago di Kostelec“, na hraně náměstí navrhovaná tržnice s paralelou na motivy podloubí. Jak samotný název napovídá, projekt čerpá z chytrosti italských měst a tržnic, ale zároveň umí být lokálním odkazem na česká loubí. Celkově odkazuje na sympatickou civilnost podobných staveb, jakým je např. švýcarská plovárna od architektů z ateliéru Herzog de Meuron. Věříme, že jednou se naše maloměsta opravdu posunou na podobnou úroveň vrstevnaté a poetické jednoduchosti, která současným jazykem povede dialog s jejich mnohdy omšelou krásou starých časů.

2. cena – 15 000 Kč
Martin Bělkovský / Cabane Rambert
FA VUT Brno, v
edoucí práce Ivan Koleček, Lukáš Pecka
Projekt pana Bělkovského byl mezi favority hned od prvního kola soutěže. Všechny složky návrhu jsou zpracovány na vysoké úrovni. Na počátku bylo atraktivní téma: torzo horské chaty, které zbylo po požáru. Spíš než přidáváním, jak autor uvádí v tezích, se návrh vyznačuje vrstvením. Na staré staví nové, současné. Stejně jako mistr, u kterého bylo téma zpracováno. Materiál použitý pro novou vrstvu se zdá být v souladu s drsností okolí. Nová chata má pěkné fasády i chytrou dispozici (vstup do chaty přes hospodu, atd.). Kořením návrhu je pak práce s bilancíenergií. Dům šlape jako švýcarské hodinky.

3. cena – 10 000 Kč
Kateřina Gloserová
/ Bytový dům Na Zatlance
FA ČVUT Praha, vedoucí práce Michal Kuzemenský, Ondřej Synek

Hodnocení poroty: V projektu Katky Gloserové ocenila porota snahu provázat bytový dům jak s městským, tak krajinným okolím. Autorka vědomě vede všechny cesty obyvatel domu jedním vstupem ústícím do společného prostoru – tajuplné zahrady, která se stává vnitřním těžištěm otevírajícím se k úpatí divokého svahu Mrázovky. Provázání s kopcem posilují kaskádovitě klesající terasy přecházející v jeho úbočí. Projekt je přesvědčivý svým kultivovaným přístupem i vyzrálou prezentací.

Zvláštní uznání – 3 000 Kč
Tina Peterková
/ Hostel komplex
FUA TU Liberec, vedoucí práce Antonín Novák, Vladimír Balda

Porota ocenila jak celkový architektonický výraz, tak způsob využití místa, jeho genia loci. Nově vybudovaná cyklostezka lemující původní žižkovské vnitrobloky si vysloveně říká o podobné, „undregroundové“ využití. Industriální charakter stavby/objektu, jeho výrazná, a přitom velmi jednoduchá estetika červené „plazzy“ citlivě navazuje na původní charakter místa. Dokázali jsme si jednoduše představit, že tento „red point“ na cyklostezce by se mohl lehce stát jednou z budoucích ikon této části Žižkova, mohl by na sebe postupně navázat kulturní akce, projekty, startupy. Diskutovaným tématem bylo nedořešené, ne ideálně navržené uspořádání vnitřních prostor hostelu. Čekali bychom i větší prozkoumání na téma, co je hostel, jak se vyvíjí, příklady, vlastní analýza.

 

Kategorie Relaxační prostor

Cena USSPA – 10 000 Kč
Monika Ohrazdová
/ Relax nad Prahou
FA ČVUT Praha

Oceněné projekty i všechny finalisty na našich stránkách v dalších dnech představíme podrobněji.
*

Ráda bych poděkovala našim partnerům, společnostem Somfy, USSPA a Sto, za jejich finanční podporu, bez níž by soutěž nemohla proběhnout,
a společnosti VBO Praga – Viabizzuno, která poskytla prostory svého showroomu pro slavnostní večer i výstavu projektů.

Děkuji porotě za skvělou práci i příjemnou atmosféru jak při společném zasedání, tak při představování finalistů, mediálnímu partnerovi – časopisu Pěkné bydlení – za propagaci naší soutěže, společnosti Prostor za ročenky architektury, které věnovala oceněným, ale také lidem z nejbližšího okolí, kteří pomohli s přípravou expozice, prostoru a občerstvení, s obsluhou nebo reportážními fotografiemi.

Věra Konečná za Bydlení IQ
Foto Jiřina Mikolášková