5. ročník Bydlení IQ představil vítěze

18.06.2014 Soutěže

Soutěž Bydlení IQ pro studenty architektury včera večer slavnostně vyhlásila výsledky letošního ročníku. Hlavní cenu si odnesl Šimon Brabec
z ateliéru Romana Brychty na pražské VŠUP.

 

V showroomu Viabizzuno se včera sešli finalisté soutěže s porotou, organizátory, partnery soutěže a hosty večera, aby se konečně dozvěděli, kdo byl v soutěži nejúspěšnější.
Součástí slavnostního večera byla také vernisáž výstavy prací všech finalistů, které budou ve Viabizzuno (Svornosti 12, Praha 5) k vidění ještě v příštích dnech, alespoň po celou dobu prázdnin.

Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo 143 studentů se 133 projekty. Porota ve složení Ida Chuchlíková (iuch architektura), Lenka Křemenová (A1Architects), Adam Halíř (Projektil architekti), Michal Kunc (Atelier Kunc)
a Jan Žalský (JZA) hodnotila projekty nejprve individuálně v digitální podobě, na jejich podrobné prostudování měla téměř dva měsíce. Na základě sjednoceného „oznámkování“ postoupilo do dalšího kola 43 projektů, finalisty i vítěze už porota vybírala na společném zasedání.

Nejzajímavější částí včerejšího večera bylo pro studenty určitě hodnocení poroty včetně osobních postřehů jednotlivých porotců. Ti nejenom vysvětlili kvality, pro které každý projekt zařadili mezi finalisty, ale prozradili také důvody, proč nad některými projekty probíhaly bouřlivé debaty. Netajili se tím, že se někdy střetly naprosto odlišné pohledy, a dokázali studenty pobavit
i rozesmát. Především ale přesvědčit, že projekty opravdu podrobně prostudovali, hledali koncept řešení, přínos pro architekturu, originalitu myšlení. U projektů, které okamžitě zaujaly osobitým pojetím, mnohdy objevili drobné nedostatky, naopak u těch na první pohled méně výrazných prací našli překvapivé hodnoty.

*

Výsledky 5. ročníku soutěže Bydlení IQ

1. cena 25 000 Kč

Šimon Brabec / Prefa Holešovice, kompaktní město
VŠUP Praha, vedoucí práce
Roman Brychta
Projekt Šimona Brabce je projektem diplomním. Je to projekt velmi přesný. Pozorovateli jsou jednoznačně prezentovány principy a postupy, jakým bylo dosaženo výsledku. Návrh se zdá být vycizelovaný po všech stránkách a není zde prostoru pro pochyby. Projekt je vyvážený. Balancuje na hraně akademického a reálného světa. Je komplexní. Má zkrátka silnou koncepci,
a zároveň je uvěřitelný. Do plánů a obrazů jako kdyby stačilo jen vstoupit. Návrh je vzorovou ukázkou konverze místa „nikoho“ do fungujícího městského celku s náměstím uchovávajícím genia loci, s novou náplavkou a přístavištěm, s rozumnou mírou zastavění, s citlivě uchovanými fragmenty opuštěné Prefy, s logicky použitým liniovým domem… Tady bych klidně pracoval, tady bych rád žil!

2. cena 15 000 Kč

Jonáš Krýzl / Bytový dům pod Santoškou
VŠUP Praha, vedoucí práce Ivan Kroupa, Jana Moravcová

V prezentaci bytového domu pod Santoškou jsme na první pohled postrádali celou řadu informací. Abstraktní zákresy domu z uličního pohledu jsou neprůkazné a porota si při jejich hodnocení musela celou řadu podstatných detailů domyslet. Pohled do útrob domu však prozrazuje promyšlený, autentický přístup. Je zřejmé, že vnější tvář domu vychází z vnitřního uspořádání. Jednotlivé byty nabízejí rozmanitou dispozici. Úspornost prostorů autor vyvažuje promyšleností jejich vzájemných vztahů i citem pro proměňující se atmosféru světla během dne. Z projektu je zřejmá touha po nalezení výjimečnosti, která však není okázalá a prvoplánová. Porota ocenila, že dům svým obyvatelům nabízí přidanou hodnotu skrytou prvnímu pohledu, kterou však jeho obyvatelé ocení v každodenním užívání.

3. cena 10 000 Kč

Magda Havlová, Markéta Součková, Miroslav Bachura, František Gattermayer / Vesnice Malé a Vysoké Březno
FA ČVUT, vedoucí práce Jan Šépka, Mirka Tůmová

Porota ocenila kultivovanost přístupu k řešenému zadání. Práce vychází
z pochopení a realistického uvažování nad skutečným a budoucím životem vesnice. Citlivým přístupem vkládá do současné struktury nové prvky, nechává je prorůstat původní i novou zástavbou, a vytváří tak fungující urbanistický koncept.
Novost a originalita přístupu je právě v tom, že počítá se všemi možnými,
i negativními vlivy v budoucnu a zahrnuje je do svého pojetí. Tím pádem byla ponechána velká volnost a variabilita pro různá řešení. Příležitost a návod jak s vesnicí do budoucna pracovat tak mají všichni: starousedlíci, lidé ze satelitu, samotná obec.

Zvláštní uznání – Martin Štrouf / Život vnitrobloku
FA ČVUT Praha, v
edoucí práce Radek Kolařík, Lada Kolaříková
Velmi pozitivně byl hodnocen systematický a analytický postup návrhu od měřítka čtvrti přes strukturu zástavby až k měřítku bloku. Abstrahované vztahy v území, trefně popsané v grafických a modelových schématech byly úspěšně přeneseny do návrhu. Řešení bloku, tradičního skladebného kamene městské struktury, je v návrhu nahlíženo novým, až experimentálním pohledem. Téma úlohy a jejího řešení se bytostně trefuje do tématu soutěže – chytrého bydlení.

Zvláštní uznání– Jan Kratochvíl / Jak stavět v národním parku?
VŠUP Praha, vedoucí práce Roman Brychta, Radim Babák

Je to návrh, který porotu polarizoval až do té míry, že bylo hlasováno
o adekvátnosti jeho účasti v soutěži o bydlení. Ovšem aktivistická povaha činu na pomezí designu a architektury, který se snaží o typologicky i konstrukčně úsporné řešení přechodného ubytování, navíc v chráněném území, byla nakonec konsensuálním rozhodnutím přijata. Typologicky je objekt přesvědčivý i s vědomím, že technické řešení by ve skutečnosti vyžadovalo jistou revizi.
Oceněné projekty i všechny finalisty na našich stránkách v dalších dnech představíme podrobněji.

*

Ráda bych poděkovala všem našim partnerům, společnostem Somfy, USSPA
a Sto, bez jejichž sponzorování by soutěž nemohla proběhnout, a společnosti VBO Praga – Viabizzuno, která už čtvrtým rokem poskytla prostory svého showroomu pro slavnostní večer i výstavu projektů.

Děkuji porotě za skvělou práci i komentáře při představování finalistů, mediálním partnerům za propagaci naší soutěže, společnosti Prostor za dary oceněným, ale také lidem z nejbližšího okolí, kteří pomohli s přípravou expozice, prostoru a občerstvení, s obsluhou nebo reportážními fotografiemi.

Blahopřejeme všem finalistům a za rok se doufám zase sejdeme nad dalšími zajímavými projekty.

Věra Konečná za Bydlení IQ
Foto Jiřina Mikolášková