4. ročník Bydlení IQ: setkání čtyř vítězů

27.06.2013 Soutěže

Letošním vítězem soutěže Bydlení IQ se stal Jakub Řídký z ateliéru Kuzemenský&Synek pražské FA ČVUT. Na vernisáž prací finalistů se přišli podívat i vítězové všech předchozích ročníků.

*

 

Ještě celý příští měsíc se můžete zajít podívat na projekty 20 finalistů naší soutěže. Vernisáž výstavy a slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo včera večer v showroomu Viabizzuno (Svornosti 12, Praha 5).

Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo 143 studentů se 132 projekty. Hodnocení projektů probíhá vždy ve dvou kolech, nejprve dostane každý
z porotců všechny práce v digitální podobě a na jejich podrobné prostudování má dostatek času, téměř dva měsíce. Na základě „oznámkování“ postoupí nejlepší práce do dalšího kola a finalisty i vítěze pak porota vybírá už společně.

Když od porotců přicházela letošní individuální hodnocení, nestačila jsem se divit. Porota bývá hodně přísná a jedničkami šetří, jenomže tentokrát jich bylo neskutečné množství. Do dalšího kola postoupilo téměř 60 prací. Úroveň soutěže rok od roku stoupá, kvalitních projektů přibývá a výběr finalistů není snadný, při společném zasedání poroty probíhají nad návrhy bouřlivé debaty. Kdyby počet finalistů nebyl omezen velikostí výstavního prostoru, měl by jich letošní ročník určitě mnohem více.

Porotu ve složení Ida Čapounová, Lenka Křemenová, Michal Kunc, Petr Lešek a Jan Žalský zastupovaly při včerejším vyhlášení vítězů Ida Čapounová a Lenka Křemenová. Představily studentům a hostům neformálním hodnocením všech dvacet projektů, k vlastním postřehům přidaly i názory ostatních porotců, vysvětlovaly, pro které kvality byly práce zařazeny mezi finalisty.

Hodnocení odborné poroty je pro studenty tou nejcennější odezvou na jejich půlroční práci. Na rozdíl od tematicky vypisovaných soutěží, kde na návrh nebývá dostatek času, jsou semestrální projekty řešeny do větší hloubky
a pod vedením pedagogů. Výsledek tedy není ukázkou líbivého designu či efektních vizualizací, představuje schopnosti studenta řešit úkol komplexně ve všech souvislostech.

*

Výsledky 4. ročníku soutěže Bydlení IQ

1. cena 40 000 Kč

Jakub Řídký / Bytový dům v Libni
FA ČVUT Praha, vedoucí práce Kuzemenský&Synek

Hodnocení poroty: Návrh Jakuba Řídkého je vítězným z vybraných finalistů pro svoji komplexnost a kvalitu provedení v několika úrovních. Od samotné prezentace a vizuálního provedení přes objemové členění domu a jeho zapojení do kontextu nebo řešení dispozic až po detaily, které určují kvalitu života v obytném domě.
Navržený dům není jen libeňský, ale troufám si za porotu tvrdit, že je to dům pražský. Jakub cíleně odpovídá na kontext a kouzlo libeňské nedokonalosti. Návrh domu pracuje chytře s vlastností, kterou lze nazvat s dávkou nadsázky – prostá vrstevnatost. Vrstevnatost a s ní spojená hloubka, do které se lze
v domě vnořit, je vlastností i staroměstských nebo malostranských domů. Tento libeňský se od nich liší svou jednoduchostí, a tím je pražsky libeňský. Koncepcí polo-soukromého charakteru vnitřních terasovitých zahrad připomíná kvality života ve vídeňských novodobých družstevních domech Sargfabrik, které jsou oblíbeným způsobem bydlení a na jejich byty jsou čekací listiny. Skvělý příklad, jak stavět bydlení v Praze.

*

2. cena 20 000 Kč

Miroslav Pazdera / Bydlení pro seniory
FA ČVUT Praha, vedoucí práce Kuzemenský&Synek

Hodnocení poroty: V souvislosti s tímto návrhem je nutné zmínit peloton, který návrh vyvezl do finále. Práce z ateliéru pánů Kuzemenského a Synka patřili k tomu nejlepšímu v soutěži. Miroslav Pazdera porotu oslovil jasnou koncepcí. Bodové domy při říčce Rokytce nevytvářejí hradbu mezi stávající zástavbou
a biotopem. Spolu s divokou zahradou maximálně využívají danou parcelu. Rozdělení seniorů do menších komunit je životaschopné, a to i přes zvýšené provozní náklady. Navržené domy – s dvory mezi sebou – jsou v dobrém kontaktu s frekventovanou cestou podél Rokytky. Přestože je otázkou, zda bylo nutné dvorky se zahrádkami striktně oddělovat zdí. Domy působí tiše. Možná evokují některé německé domy z 50. let minulého století, ale absence exhibice se zdá být v symbióze se zadáním. Dobře zvládnutý je vnitřní provoz souboru. Zákres s brankou do divoké zahrady evokuje poetiku odkazující někam k Zahradě od Jiřího Trnky.

*

3. cena 10 000 Kč byla rozdělena mezi dva projekty:

Radek Novotný / Kestřany – od obrazu k plánu
FA ČVUT Praha, vedoucí práce Miroslav Cikán

Hodnocení poroty: Od obrazu k plánu je erudovaně zpracované zamyšlení, koncept, jak postupně a nenásilně vrátit přirozenou krásu české krajiny do našeho života. Návod, jak znovu nastartovat původní, dobou a samotnými lidmi přerušený cyklus lidského bytí v krajině. Aneb spolu s Václavem Cílkem: Krajina Obrazem… V dnešní době, kdy mnoho vesnic propadlo trendu satelitních čtvrtí, určovaných více developery a rychlým ziskem než promyšleným vytvářením sídla v krajině je toto zamyšlení velmi aktuální. Úvahy nad vnímáním pojmu domova, nad měřítkem a stopami minulosti, cesty, milníky, paměť krajiny. Ztratilo se vizuální uspořádání krajiny, rozdělení na prostor k životu a bydlení a prostor, kde je příroda. Práce jsme si cenili nejen pro samotné zpracovaní, ale také proto, že je nutné podobné uvažování nad krajinou více zviditelnit. Aby se stalo nedílnou součástí běžné architektonické praxe.

Jan Skoček / Urbanismus ulice Sinkulova, RD v ulici Ve svahu
VŠUP, vedoucí práce Ivan Kroupa

Hodnocení poroty: Snad se dá říct, že kdyby se tímto způsobem chovali všichni autoři projektů domů v ulici Sinkulova, stala by se ulice neobyvatelnou, rozpadla by se. Ale když to udělá jeden dům v již stabilizované ulici, může se stát obohacením stávající struktury. Porota hodně řešila otázku, co návrh takového bytového domu přinese veřejnému prostoru. Snad poetiku chyby, výjimečnost, volnou plochu zdi, neukončenost, život na terase přetékající přes okraj zdi rovnou na ulici. To není málo. Bytový dům je totiž uskočen od uliční čáry a do ulice vstupuje monotónní zdí. Pro dům samotný je to logické rozhodnutí. Dům je více osluněn. Ale plná zeď kryjící parkování místy až nad horizont chodce vyvolává řadu otázek. Dispoziční řešení domu s dvouúrovňovými pavlačovými byty je bravurní. Dopravní řešení je nezvyklé, ale uspokojivé. Návrh řadového domu v ulici nad bytovým domem se pak jeví jako druhotný. Při bližším zkoumání je však možné objevit jeho vytříbené vnitřní prostorové členění.

*

Vítězné projekty v příštích dnech představíme podrobněji a postupně budeme publikovat také práce všech finalistů a vybraných účastníků soutěže.

Ráda bych poděkovala našim partnerům, společnostem Somfy a USSPA, bez jejichž sponzorování by soutěž nemohla proběhnout, a společnosti VBO Praga – Viabizzuno, která už třetím rokem poskytla prostory svého showroomu pro slavnostní večer i výstavu projektů.
Děkuji porotě za skvělou práci i komentáře při představování finalistů, mediálním partnerům za propagaci naší soutěže, a také lidem z nejbližšího okolí, kteří pomohli s přípravou expozice, prostoru a občerstvení nebo reportážními fotografiemi.

Doufám, že také příští rok se podaří soutěž zorganizovat a jsem zvědavá na další práce. Soutěž už si získala mezi studenty oblibu – velmi mě překvapilo
a potěšilo, že na včerejší večer přišli i vítězové všech předchozích ročníků.

Věra Konečná za Bydlení IQ
Foto Jiřina Mikolášková