Senior cohousing

08.03.2012 Sociální bydlení

Tereza Šašková / FA ČVUT Praha, ateliér Ireny Šestákové
Rekonstrukce, konverze a dostavba areálu mění bývalý císařský pivovar v Buštěhradě na bydlení pro seniory.

*

Cílem bylo vytvoření klidové zóny v dolní části Buštěhradu, regenerovat funkci náměstí, propojit oba rybníky a upravit zeleň mezi nimi. Dále doplnit scházející vybavenost městečka, a navázat tak na právě rekonstruovaný zámek, v němž se bude nacházet infocentrum a knihovna.

Studie zachovává budovu sladovny a hvozdu s co nejmenšími zásahy směrem do dvora, tedy k památkové budově s mansardovou střechou. Avšak budova varny, která je již velmi přestavěna a změněna oproti své původní podobě, by byla zbourána a na jejím místě vystavěna novostavba, která by zajišťovala kompromis mezi starým a novým. Celý soubor staveb tak získá nové využití, zaměřené především na senior cohousing.

Senior cohousing vychází z dánského modelu komunitního bydlení. V mnohém odpovídá na moderní trendy v bydlení v současné stárnoucí společnosti.
V zahraničí je senior cohousing považován za udržitelnou alternativu různým institucím pro seniory, protože dokáže lépe naplňovat základní potřeby i přání jedince a zároveň odlehčit celé společnosti.

Senior cohousing:

  • umožňuje zestárnout i dožít doma, v tzv. přirozeném sociálním prostředí
  • vyžaduje a podporuje vlastní iniciativu seniorů – jejich vzájemnou pomoc a participaci na fungování projektu
  • využívá efektivněji koordinovanou síť terénních i ambulantních služeb

V klenutých prostorách sklepení původní sladovny bude ještě restaurace s oddělitelným sálem pro příležitostné přednášky a hostiny, nebo pro výstavy.
V těchto prostorách budou zakomponovány pivovarnické artefakty podtrhující původní účel celého komplexu. Zbylé prostory v 1. NP nabízejí služby kadeřnictví, manikúry a pedikúry.

V dalším podlaží se bude nacházet hotel, který v Buštěhradu úplně chybí. Mohou ho tak využívat ti, co přijedou navštívit seniory z cohousingu. Nebo také cestující využívající blízké letiště na Ruzyni.

V dalších dvou podlažích jsou byty cohousingu. V 3. NP klasické, ve 4. NP pak poněkud atypické, využívající výšky krovu vkládáním galerií. Tyto byty jsou určeny pro uživatele, kteří hledají více soukromí, ale mohou využívat i všech výhod cohousingu, jehož hlavní zázemí se nachází ve vedlejší budově, do které se dostanou přes meziterasy spojující oba objekty.

Nový objekt hmotově a tvarově vychází z původní budovy varny, avšak je posunut více ke hrázi rybníku, aby se tak zvětšil prostor náměstí. Dále v něm zůstal původní komín, který ozvláštňuje centrální prostor interiéru. V 1. NP se nachází společné parkování, dílna a obchod pro cohousing. V dalším podlaží společenská místnost, kuchyně, jídelna a prádelna. A v posledních dvou podlažích byty pro jednu či dvě osoby a bezbariérové byty.

Autorská zpráva