Dům pro seniory Na Dračkách, Praha 6

10.12.2010 Sociální bydlení

Martin Sladký, Luděk Podlipný / Podlipný Sladký architekti, Petr Bouřil / ABM architekti / Principem řešení je rozdělení objektu do několika hmot ve velikosti okolních vil.

Pozemek domu pro seniory se nachází ve vilové čtvrti mezi ulicemi Na Dračkách, Za průsekem a Cukrovarnická. Sousední domy jsou prvorepublikové činžovní vily, převážně třípodlažní, ze západu skladový a kancelářský areál. Řešený pozemek se svažuje směrem k severu zhruba o jedno nadzemní podlaží.

Urbanistické řešení

Základním principem urbanistického řešení je rozdělení objektu do několika kompaktních hmot, z nichž každá představuje objem zhruba jedné z okolních vil. Jednotlivé objemy jsou provozně spojeny nižší prosklenou hmotou společných a komunikačních prostor.
Hlavní vstup do objektu je situován z ulice Na Dračkách. Půdorysná kompozice hmot rozděluje pozemek na několik zahrad. Hlavní pobytová zahrada pro seniory je umístěna na východní straně pozemku v blízkosti sousedních vil a vzrostlé okolní zeleně. Bytové jednotky jsou orientovány na jižní stranu do ulice, na východ a na západ do zahrad.

Dispoziční řešení

Základním skladebným prvkem jsou bytové jednotky 1+kk a 2+kk. Každá jednotka má vlastní lodžii. Ve dvou hmotách umístěných do ulice Na dračkách jsou umístěny vždy 3 bytové jednotky v typickém podlaží, v zadní hmotě se v typickém podlaží nachází 8 bytových jednotek přístupných ze společné chodby. Na chodbu navazuje druhé komunikační jádro domu se schodištěm a výtahem. Chodby navazují na společné prostory domu – spojovací halu s hlavním schodištěm a výtahem. V přízemí spojovací haly se nachází společenská místnost s venkovní pobytovou terasou a přístupem do zahrady.
V suterénním podlaží s příjezdem z ulice Cukrovarnická se nachází parking pro obyvatele domu a návštěvy a obslužné prostory domu.

Architektonické řešení

Uvědomujeme si mimořádnou kvalitu lokality a okolí, do kterého je dům zasazen.
Jednotlivé hmoty domu mají kompaktní tvar a svým členěním a objemem připomínají volně stojící vily v okolí. Prosklená hala, která hmoty propojuje, je potlačena. Fasády jsou členěny zapuštěnými lodžiemi a zvýrazněnými rámy. Fasáda získává plasticitu hrou stínů a kontrastem použitých materiálů.
V posledním patře vznikají prostorné obytné terasy, nástavby mají tenké přesahující římsy. Fasády domu jsou obloženy cihelnými pásky. Vystupující rámy jsou omítnuty jemnozrnou omítkou.

Kapacitní údaje

36 bytových jednotek 1+kk
17 bytových jednotek 2+kk
15 parkovacích stání v parkingu

Autorská zpráva
Foto archiv autorů