Domov pro seniory v Praze-Strašnicích

11.09.2012 Sociální bydlení

Andrea Jašková-Kubná, Ondřej Lipenský, Michal Volf
Úzká parcela je sevřená obytnými domy. Koncepcí domu se stává zahrada ve vzduchu. Co dům bere na zemi, vytváří na střeše.

*

Soutěžní zadání na objekt domova a denního centra pro seniory –  Koma Modular Construction 2012. Program objektu tvoří denní centrum v kombinaci s domovem s pečovatelskou službou. Senioři si pronajímají obytné jednotky. Po ruce mají 24 hodin denně ošetřovatelskou službu. Denní centrum slouží
i pro veřejnost, a přispívá tak k bohatší sociální interakci seniorů.

Koncepce
Úzká parcela s potenciálem zahrady není v současnosti optimálně využita. Místo je obklopeno neupraveným prostředím sídliště. Hlavní přístup k parcele od stanice metra Skalka zabírá venkovní parkoviště. Pro nový objekt využíváme celý prostor parcely. Stávající park zvedáme nad pozemek. Rušíme parkoviště a auta přesouváme pod novostavbu – místo něj navrhujeme nový předvstupní prostor k objektu. Mezi střešní zahradu a v suterénu zapuštěné parkoviště vkládáme dvě podlaží se společenskou a obytnou funkcí. Zachováváme původní průchod skrze parcelu zpřístupněním střechy přilehlé tiskárny. Při severní stěně ji zpřístupňujeme schodištěm. Terasou lze projít, ale také ji využít jako venkovní rozšíření společenských prostor domova pro seniory.

Dispoziční řešení
Suterén. Za vstupním parkem leží hlavní vstup do budovy spolu s vjezdem do garáže. Parkovací plocha pod objektem rozšiřuje kapacitu stávajícího parkoviště a může být také zdrojem financí z pronájmu jednotlivých stání. Jedná se o automatizovaný parkovací systém, kdy řidič ponechá auto na začátku pohyblivého pásu a vše ostatní obstará stroj.
Nad suterénem se nachází společenské centrum. Potkávají se tu obyvatelé domu s venkovním světem – besídky dětí z okolních škol, kroužky, koncerty atp. Volný půdorys je definován dvěma vloženými jádry. Hned za vstupním schodištěm je v jednom z nich umístěna recepce. Mezilehlé sektory volného prostoru mají rozdílné funkce – knihovna s mediatékou, společenský sál, seminární místnost atp. Lze je však využít i pro jiné funkce v závislosti na aktuální potřebě – důležitá je variabilita. Jsou oddělitelné posuvnými stěnami. Stínění celého patra je zajištěno závěsy. Interiér se rozšiřuje na střechu přilehlé tiskárny.
O patro výše se nacházejí bytové jednotky. Chodba je koncipována jako místo pro posílení sousedských vztahů, prostory před jednotlivými byty fungují jako předzahrádky domů. Pro houpací křeslo, květináče i skříňky na bačkory. Byty jsou vždy pro dva seniory. Jsou vybaveny kuchyňkou a hygienickým zařízením. Okna jsou orientována na východ do sousední zahrady, vstříc ranním paprskům.
Střecha objektu je zahrada. Intimní a tichá. Uzavřená před ruchem okolního světa. Příroda je součástí domu. Zahrada je pokojem pod širým nebem.

Konstrukční řešení
Prostor garáží je uzpůsoben zakládacímu mechanismu, jedná se o kombinaci stěnového a sloupového železobetonové systému. Na tuto železobetonovou konstrukci jsou osazena patra kontejnerů v modulovém systému. Společenské patro má celoprosklenou fasádu z izolačního dvojskla. Bytové patro je vybaveno venkovními nastavitelnými stínícími lamelami, stěny zahrady jsou obloženy titanzinkovým plechem. Interiér charakterizuje nábytek z lakovaných OSB desek, podlaha je z cementové stěrky. Stěny jsou vymalovány světle šedou barvou. Střecha i stěny stávající tiskárny jsou obloženy dřevem. Nástupní prostor před budovou má povrch z přírodního mlatu. V interiéru předpokládáme přirozené větrání. Je uvažována vzduchotechnika, která by
v zimním a letím období sloužila jako vytápění a klimatizace.

Zastavěná plocha 580 m2, střecha tiskárny 280 m2
Pobytová část 580 m2, společenské patro 580 m2, zahrada 390 m2
Počet míst pro seniory: celkem 13 pokojů, 26 lůžek
Počet krytých parkovacích stání: 60

Autorská zpráva