Domov pro HIV pozitivní dívky

13.07.2011 Sociální bydlení, Soutěže

Tereza Šašková / Fa ČVUT Praha, vedoucí práce Irena Šestáková
Dům by měl dívkám nahradit plnohodnotné bydlení. V budově budou dívky bydlet, stravovat se, chodit do školy, ale i trávit svůj volný čas.

+

Druhý z projektů naší soutěže, který řeší bydlení „třetího světa“,  nás přivádí do jedné z nejlidnatějších zemí; 41 % všech chudých lidí světa žije v Indii. Přírodní katastrofy, jako jsou kruté sucho, zemětřesení nebo povodně, situaci Indů ještě zhoršují. Jednoduché technologie a přírodní materiály jsou nezbytnou podmínkou výstavby, zvláště sociální.

+

Hodnocení poroty: Návrh byl posuzován kladně vzhledem k jednoduchému a hierarchizovanému půdorysu, který reflektuje provozní i obsahové vazby domova pro HIV pozitivní dívky. Křížová dispozice je otevřenou strukturou, která umožňuje další možnost rozvoje domova. Výraz objektu je jednoduchý, neestetizovaný.

+

Koncept

Město Medarametla se nachází ve Střední Indii v okrese Prakasam, poblíž hlavní dopravní tepny. Právě v tomto místě dosahuje počet infikovaných virem HIV až 28 %. HIV pozitivní děti často končí v úplné izolaci od ostatních. Ztrácí nárok na návštěvu školy a případné další uplatnění. Boarding House, dům pro HIV pozitivní dívky, který je zřizován řádem milosrdných sester sv. Vicenta, je určen pro dívky od 3 do 18 let. Dům by měl dívkám nahradit plnohodnotné bydlení. Cílem bylo vytvořit samostatný objekt, který by obsahoval vše potřebné. V budově budou dívky bydlet, stravovat se, chodit do školy, ale i trávit svůj veškerý volný čas.

Dům jsem rozčlenila do jednotlivých částí podle funkcí. Dále jsem použila systém atrií, která jsou pro danou oblast typická. Centrální atrium tedy obklopují jednotlivé části, které mají ještě svá menší atria, jež jsou krytá, a nabízejí tak více soukromí i stínu. Kaple, auditorium a knihovna by měly být přístupné i pro veřejnost, umožnit přednášky na dané téma a celkově větší osvětu. Výstavba je rozdělena do dvou etap, které na sobě nejsou závislé.

Stavební program

A – vstup, administrativa: vstupní prostor, recepce, 2 místnosti pro návštěvy, wc, umývárna, 3 kanceláře + wc, marodka s koupelnou, ordinace, 1 pokoj hostů s koupelnou

(2. etapa – 1 pokoj hostů s koupelnou)

B – škola: 2 třídy, 2 pracovny, 2 vedlejší místnosti, 2 učitelé, wc, knihovna, auditorium, kaple

(2. etapa: 1 třída, 1 pracovna)

C – bydlení: 2 pokoje pro 12 dětí, 2 prostory se skříněmi, 2 vychovatelé + koupelna, sanitární zařízení – 5 wc, indian bath

(2. etapa: 2 pokoje pro 12 dětí, 2 prostory se skříněmi, 2 vychovatelé + koupelna, sanitární zařízení – 5 wc, indian bath)

D – zázemí: kuchyně, jídelna, prádelna + možnost venkovního sušení, sklad zahradního náčiní, venkovní hřiště

Na stávajícím pozemku se již nachází nemocnice, konvent a dívčí ubytovna. Novou budovu jsem se snažila umístit co nejlépe vzhledem ke stávajícím podmínkám. Tedy ke světovým stranám, silnicím a existujícím budovám. Dále jsem chtěla dbát na co největší jednoduchost výstavby, využití přírodních materiálů a jednoduchých technologií.

Zpracovávat tento projekt bylo velice zajímavé, již jen z hlediska poznávání pro nás tak cizí země, její kultury a možností. Bližší seznámení s globální problematikou, jakou virus HIV představuje, bylo neméně přínosné.

Autorská zpráva