Cohousing pro lidi bez domova

17.02.2016 Sociální bydlení, Soutěže

Josef Konečný / Fsv ČVUT, ateliér Synek, Martinová, Zoula, Bláha
/ Nízkonákladové bydlení by mělo poskytnout domov a pocit bezpečí, motivovat lidi bez přístřeší, aby se postavili na vlastní nohy.

*

Projekt se zúčastnil loňského ročníku soutěže Bydlení IQ a postoupil do užšího výběru poroty.

*

Zadání
Domov pro lidi na ulici bez finančních prostředků. Minimalistické bydlení, které by financovala obec. Obyvatelé by měli být schopni stavět objekty svépomocí, aby se dosáhlo nejmenších nákladů a výsledného díla si vážili. U takto nízkorozpočtové stavby je třeba zohlednit znovuvyužití již použitých, či přebytečných konstrukcí. Pozemek nesmí být v budoucnu nijak nevyužitelný pro město či soukromou osobu.

Návrh
Hmotově vycházím z pozemku uzavřeného trojicí hlavních budov, které objímají jednotlivé buňky pro bydlení a vytvářejí tak bezpečné centrum. Využívám dva prefabrikáty, ocelové silo pro hlavní budovy a betonovou skruž vsazenou do terénu. Venkovní centrum se nachází uprostřed pozemku pod mostem, kde je letní kino. Soukromé centrum je uvnitř hlavní budovy. To je rozděleno na část soukromou (hygienické místnosti, jídelna, kuchyňka, společenská místnost), veřejnou (galerie, kancelář, pracoviště sociálního pracovníka, technická místnost, prádelna) a pracovní (dílna, sklad, hygienická a úklidová místnost). Budovy jsou nenápadné – horizontální – reakce na most Barikádníků. Celý projekt je navržen v industriálním duchu jak v exteriéru, tak interiéru. Koleje vedoucí skrze pozemek využívám na přepravu výrobků
a pěstování vlastních potravin na vyřazených vagónech. Kapacita domova je patnáct až dvacet osob.
Návrh je zaměřen na to, aby obyvatelé získali opět DOMOV a pocit BEZPEČÍ, postavili se na vlastní nohy. Věřím, že za pomoci veřejnosti je to možné, právě společnost využívám k jejich motivaci, ale na druhou stranu sami se musí snažit něco udělat. K výrobě využívají materiály nasbírané při svých toulkách Prahou. Součástí projektu je i galerie, kde mohou pořádat výstavy prací svých, nebo pozvaných umělců.

Konstrukce
Hlavní budovy jsou postaveny z nevyužívaných sil z opuštěných průmyslových staveb. Průměr sila je 6 m. Sila jsou přepůlena a položena na podezdívku
z gabionových sítí, na nichž se využije manuální práce obyvatel. Do sila jsou vyříznuta podélná okna, jejichž výplň tvoří makrolon. Pro co největší využití vnitřního prostoru jsem do hlavní budovy A a B zavěsil podlaží, které je zkonstruováno z vyvrácených kolejnic. Všechna sila pracují s terénem jako tepelnou izolací, která je zdarma. Kombinací těchto všech materiálů dostáváme velice levnou alternativu nízkorozpočtového bydlení. Navíc se jedná o komplexně jednoduché práce, které obyvatelé zvládnou svépomocí.
Hlavní budovy, které jsou vytápěny, mají tepelnou izolaci. Problém s kondenzací vody jsem konzultoval s odborníky mimo ateliér a dospěl jsem k dvouplášťové konstrukci s provětrávanou mezerou. Jako tepelná izolace je použita minerální vlna, která byla odstraněna z jiných budov. Tepelná izolace je obložena dřevem s kombinací zrezivělého plechu. Osvětlení okny a průčelím budovy je v podzemní části doplněno světlovody.
Obytné buňky jsou navrženy v železobetonových skružích, které jsou postaveny na ležato a zapuštěny do terénu. Skruž ve tvaru elipsy nabízí velice výhodný profil, co se týče podlahové plochy a objemu – vytápěná/nevytápěná plocha. Materiály uvnitř jsou použity dřevěné palety a dřevo, které se nachází všude kolem nás. Osvětlení buňky je z průčelí skruže, kde je makrolonová konstrukce se zavěšenou stínicí konstrukcí. V buňkách není potřeba vytápět.
Vytápí se pouze hlavní budovy A a B se společnými prostory. Zdrojem tepla je kotel, který dokáže spalovat dřevo, které si sami klienti přinesou, ale také peletky. Kotelna se nachází v 1. NP a pomocí stoupání tepla vzhůru se dostane i do dalších podlaží. Tomu i napomáhá vzduchotechnika, která je pro tento ocelový objekt nutností.

Vybírali jsme pozemky, které jsou pro město nevyužitelné. Náš pozemek se nachází u vody a hrozí mu záplavy. Z tohoto důvodu je jedna z hlavních budov nad úrovní tisícileté vody.

Z autorské zprávy