Bydlení pro seniory v Podvinní

09.08.2013 Sociální bydlení, Soutěže

Michaela Kloudová, Eliška Kochová / FA ČVUT Praha, ateliér Kuzemenský&Synek / Návrh řeší domov seniorů jako dva domy: uzavřený „klášter“ s klidným dvorem a rušnější „předklášteří“.

*

Projekt se umístil mezi finalisty soutěže Bydlení IQ. Výstava prací všech finalistů je k vidění v showroomu Viabizzuno (Svornosti 12, Praha 5).

*

Hodnocení poroty: Autorky svůj návrh samy přibližují analogií kláštera
a podklášteří. V návrhu se prolíná svoboda i řád a mnohovrstevnatost. Dům „kláštera“ svou figurou dokomponovává okolí, a vyrovnává se tak s blízkostí parku v Podvinní, který se proměňuje v jeho pomyslnou zahradu. „Podklášteří“ se obrací k Botiči a tvoří si vlastní, odlišný svět. Společným prostorem se stává uzel mezi oběma světy, otevřený veřejnosti. Koncept je jednoznačný, silný
a přesvědčivý. Slabší stránkou návrhu jsou schémata vnitřních společných prostorů. Dimenze chodeb působí, že vyšla z vnější geometrie domu, ale je otázkou, jestli společné prostory doplněné gaučem s kytkou a stolem pro sedm lidí odpovídají měřítku prostoru a skutečnému životu uvnitř domu.

*

Vytvořit domov a prostředí pro staré lidi? Pro různě mocné i nemocné s jejich různými zájmy. Pro setkávání i bydlení… Chápaly jsme to jako dvě rozdílné potřeby lidí a vytvořily dva domy inspirované obrazem kláštera a jeho hospodářstvím. Uzavřený dům s dvorem plný klidu, pevnosti a jistoty a jeho „předklášteří“ přinášející ruch a život. Domy jsme svázaly uzlem, kde se setkává veřejnost s jeho obyvateli.

Navrhly jsme dům s vnitřním uzavřeným atriem, které poskytuje obyvatelům příjemný venkovní, a zároveň soukromý prostor. Člověk si jde sednout pod strom, ale pořád zůstává doma. Některé pokoje jsou přímo přístupné do atria, a umožňují tak pohodlné využívání i pro méně pohyblivé obyvatele. Křížová chodba kolem atria v druhém patře je zasklená. Je to „obývák“ domova, místo dění společného života. Kuchyňská linka pro uvaření čaje, karetní stolek nebo jen židle vytažená na chodbu ze soukromí bytu. Kromě bydlení se odehrávají
v domě také kulturní a společenské akce. Přinášejí rozptýlení a aktivují starší obyvatele, jsou dobrou reklamou a způsobem, jak získat další finanční
i dobrovolnickou podporu.
Pokoje domova důchodců a domova s pečovatelskou službou jsme oddělily do dvou pater  s ohledem na plynulé užívání stavby zaměstnanci a různou míru pomoci poskytované obyvatelům. Zároveň jsme život obou skupin spojily malými atrii a různými aktivitami, které se odehrávají v obou patrech. Umožnily jsme tím i jednodušší komunikaci obyvatel v domově. Dům stojí v klidnější části parcely s výhledem na park.
Ke klášteru patří i předklášteří. Hospodářská stavení podporující život
v klášteře. V našem případě domy v „předklášteří“ spojují provozy s větším ruchem a pohybem lidí. Jsou umístěny podél plynoucí řeky.
Vytržení z všedního dne domova důchodců nabízí klub. Společné debatní kroužky a zájmové činnosti, záhony bylinek a počítače. Klub navštěvují
i důchodci z blízkého okolí.
Denní stacionář je jemně začleněn do struktury komplexu na konci chodby
z klubu důchodců, blízko příjezdové cesty, snadno přístupný autem. Díky tomu je možné nepozorované proklouznutí v situaci, kdy je těžké opouštět každý den svůj opravdový domov. Přes malou recepci a verandu hned na pohovku.
Z přítmí pokoje nebo výsluní soukromého dvorku pozorovat plynoucí řeku. Dveře do klubu důchodců jsou otevřené.
Chodba spojuje chatičky klubu důchodců a stacionáře se společnou jídelnou
a restaurací. Na oběd chodí, jak kdo chce. Dvoupatrová hala svazuje dva světy kláštera a podklášteří a pomalu plynoucí čas stáří mísí s venkovní realitou. Na kafe si přijde sednout kdekdo z okolí. Setkat se s kamarády
z důchoďáku i odjinud. Možná se zdrží i déle…
Obraz klášter jsme si nevybrali jen pro jeho typologii, ale protože ztělesňuje
i jiné hodnoty než materiální. Středisko vzdělanosti, moudrosti a jisté důstojnosti, které člověk nasbírá během života.
Celková kapacita domova je 64 lůžek. Pokoje jsou jednolůžkové. Ty pro pacienty s měkčí péčí mají vlastní koupelnu a malou lodžii. Pokoje klientů
s těžší péčí mají koupelnu společnou pro dva pokoje. Celkově 6 pokojů je dvoulůžkových. 7 lůžek je v rámci dvou bytů chráněného bydlení. Klientům domu je k dispozici asistovaná koupel, fyzioterapie, duchovní místnost, kuřárna a tělocvična. V zařízení je místnost pro docházení doktora.

Autorská zpráva

*

“Dnes je ošklivě vydrážděno; hnusí se mi Neapol se svým sluncem, svou vřavou, svými spokojenými a hlučnými lidmi; sním o nějaké mrazivé samotě na horách, kde je nesmírně ticho. Jen moře mi dělá dobře; už ujedu z těch splašených měst, neboť tady jsem nenašel, co jsem hledal. Kdyby byl nějaký klášter bez náboženství, šel bych tam hned.”

Karel Čapek, Korespondence