Vinařství Obelisk

10.01.2020 Rekreace, relaxace

AiD team
/ Návrh vinařství čerpá ze stejných vzorů, jakými se inspirovali tvůrci romantických objektů ve volné krajině Lednicko-valtického areálu.

*

Tým: Pavel Bainar, Hana Bainarová, Martin Klásek, Pavlína Klubalová, Jitka Nováková
Interiér: Hana Bainarová / BASARCH
Výtvarné dílo v interiéru: Natalie Perkof, www.natalieperkof.cz

Na zeleném horizontu s jedinečným výhledem na Valtice a Pálavu, na místě bývalé roty pohraniční stráže vyrostlo vinařství Obelisk. Obranu státní hranice nahradila péče o vinohrady a o krajinu.

Návrh vinařství čerpá ze stejných tradic a vzorů, jakými se inspirovali tvůrci romantických objektů zasazených ve volné krajině Lednicko-valtického areálu. V našem případě je to inspirace antickým chrámkem transformovaná do téměř abstraktní podoby desky podepřené třemi řadami sloupů – takto vytvořený pavilon stojící na pevném soklu jemně doplňuje zelený horizont s vinicemi.

Objekt je rozčleněn na dvě základní zóny – zpracovatelský provoz vinařství
v suterénních podlažích a reprezentační a společenské prostory v horním podlaží s prodejnou, sálem a degustací.

Výrobní provoz je založen na gravitačním zpracování hroznů, proto je umístěn ve dvou patrech, kterým vévodí tanková hala obklopená ležáckými sklepy. Vína jsou komplexní, minerální, osobitá a především odráží terroir viničních tratí, ze kterých hrozny pocházejí. Nejlepší šarže vyzrávají v dřevěných sudech, které dopomohou k mohutnosti a komplexnosti těchto vín.

Reprezentační, degustační a společenské prostory jsou vizitkou a ztělesněním idejí celého vinařství. Chápeme je jako pavilon či budoár – prostor se svým specifickým výrazem i atmosférou.  Narozdíl od valtického zámku zde nejsou vystaveny lovecké trofeje, ale trofeje vinařského umu Vinařství Obelisk. Barokní a novorenesanční zámecké stropy byly inspirací pro soudobé výtvarné dílo – stropní a nástěnnou intarzii reflektující vlivy okolní poetické krajiny
s vinicemi a majitelovy obory Obelisk.

Otevřené loubí obtáčí cortenový pavilon s velkoplošným prosklením. Vizuálně
i mentálně je objekt vinařství napojen na Valtice, Kolonádu (Reistnu) a na panorama Pálavy a Mikulova.

Přírodní materiály v podobě kamene, betonu a dubového dřeva jsou doplněny sklem, ocelí a cortenem. Tyto tradiční materiály jsou zvoleny jednak z technologického hlediska, ale i pro své další přednosti, kdy beton, kámen
i corten v exteriéru přirozeně stárnou a postupně srůstají s okolní krajinou.

Jelikož nás obklopuje rozsáhlý krajinářský komplex formovaný v 17.–20. stolení na panství rodu Lichtenštejnů, chceme jeho výraz a působení zachovat a podpořit. Větší část vinařství je proto ukrytá pod zemí, viditelná část při dálkových pohledech od Valtic nepatrně vystupuje z vinohradů. V areálu byla zachována většina vzrostlých stromů a příjezdová cesta k vinařství bude lemována nově vysazeným vinohradem. Rozptylový prostor před vstupem se sedacím mobiliářem je řešen jako zelené nádvoří (piazzeta), které čeká na své umělecké dílo.

Hlavním principem při návrhu vinařství byl respekt k okolí, k celému Lednicko-valtickému areálu, k vinicím, k práci těch, kteří už tady nejsou, ale jejichž um obdivujeme dodnes. Na tuto kvalitu se snažíme navázat a snad v ní
i pokračovat.

Zastavěná plocha 2100 m², užitná plocha 3490 m²

Autorská zpráva
Foto BoysPlayNice www.boysplaynice.cz

*

*

*