Vila nad jezerem, soutěžní návrh 2

01.12.2010 Rekreace, relaxace

Markéta Cajthamlová
„Hlavní myšlenka letního sídla má podle našeho názoru blíže k rozvolněnosti, provizornosti a otevřenosti než k výrazu solidního majestátního domu.“


Rozhodli jsme se dům koncipovat do jednotlivých „objemů“, které jsou odděleny jak funkčně, tak výrazově. Na půdorysu kříže a modulu 6 x 6 m se odvíjejí jednotlivé zóny s přístupy na terén či terasu. Dům využívá terénního převýšení a uspořádání tak, aby bylo zachováno co nejvíce stávajících cenných stromů, převážně borovic.

Na úrovni chodníku je hlavní vstup do domu a přímý vjezd do garáže. Odtud se vchází do hlavní vstupní haly se šatnou, dále je bez rušení hlavního prostoru vstup do pokojů hostů a nahoru po točitém schodišti do ateliéru.

Na druhé straně vedou schody do patra, kde je hlavní ložnice s lodžií, koupelna a šatna. Tato část má společně s ateliérem přímý výstup na střešní terasu, která je ve střední části zakryta dřevěnými vazníky a vydlážděna nepravidelnou kamennou dlažbou, ostatní plocha je pokryta vegetační vrstvou a je částečně pochozí.

U hlavního vstupu je malé WC se sprchou, které může sloužit pro náhodné hosty, jako příslušenství požadované pracovny a v případě nutnosti i jako druhá koupelna k pokojům hostů.

Jídelna, která navazuje na vstup, je oddělena skříňovou stěnou vysokou 1200 mm, navazuje na kuchyň a má přímý výstup na krytou terasu s venkovním krbem. Celá tato plocha je vydlážděna nepravidelnou kamennou dlažbou a má propojovat exteriér s interiérem nejen povrchem, ale také opticky. Stěna za schodištěm je z matného skla a má propouštět co nejvíce slunce, ale chránit soukromí. Schodiště je lemováno svislým rastrem dřevěných tyčí.

Hlavní obytný prostor s pracovnou a otevřenou terasou je snížen o 0,5 m a vystrčen do prostoru nad svah směrem k jezeru. Jeho světlá výška je 3 m. Podlaha je betonová, na terase je dřevěný rošt. Dvě stěny jsou zcela prosklené, na třetí je umístěn krb s lavicí pod pásovým oknem. Pracovna může být opticky oddělena závěsem, při promítání může být propojena s obytným prostorem.

Ze vstupního prostoru pokračuje jednoramenné schodiště do suterénu, kde je situováno veškeré zázemí, bazén se saunou a jacuzzi s přímým výstupem na travnatou terasu se zpevněnou částí opět vydlážděnou nepravidelnou kamennou dlažbou. Jedním vstupem je suterén propojen s bytem správce, který má samostatný vstup z dolní terasy a boční branku u hlavní ulice. Pod garáží je rezervní prostor na vinný sklep či další skladové prostory.

V současné době mají sloučené pozemky trochu rozdílný charakter, ten je zachován, pouze je symbolicky rozdělený osou schodiště, která prochází od horní terasy přes spodní terasu až k dolní části pozemku a brankou ven směrem k jezeru k molu pro loďku.

Levá strana hustě zarostlého a velmi svažitého pozemku si ponechává svůj „divoký“ charakter a je propojena cestičkou podél romantických skalek porostlých borůvčím. Horní terasa s krbem pokračuje v trávníku v jedné úrovni až na hranici pozemku, kde na jejím konci je malý altán.

Celá koncepce je založena na „křížení“ jednotlivých hmot. Hlavní vstupní a obytnou hmotu tvoří betonový prostorový tubus vykonzolovaný nad terénem a podepřený nakloněnými ocelovými sloupy, na severozápadní straně prosklený a uvnitř rozepřený ocelovými sloupy. Betonové stěny by byly pohledové zvenku a zateplení uvnitř by bylo obloženo dřevěným prkenným obkladem.

Kostka „návštěvníků“, tedy ateliér, pokoje hostů a byt správce, je klasická zděná, zvenku omítnutá hrubou škrábanou strukturovanou omítkou v přírodní barvě. Hmota ložnice je navržena zděná, obložená zvenku dřevem, uvnitř strop také obložený dřevem. Jako variantu zvažujeme tuto část udělat celou dřevěnou. Suterén zapuštěný do terénu má být betonový, zvenku obložený nepravidelným kamenným obkladem, opěrné zdi betonové, porostlé zelení. Od vstupní branky pokračuje oplocení betonovou zdí, která opticky cloní venkovní terasu a u ní končí.

Autorská zpráva

*

O návrhu s autorkou Markétou Cajthamlovou

Můžete prosím charakterizovat klienta? Jaký jste měla dojem z jeho osobnosti?
Velmi příjemný, charismatický, s ne úplně jasnou představou, co chce vlastně postavit a jak to má být velké, pro koho a za kolik.

Jak byste v principu popsala zadání úkolu?
Velkorysý, až zbytečně rozsáhlý, s mnoha funkcemi a zónami pro různé účely a pro různé uživatele – návštěvy, příbuzné…

Přibližte prosím průběh výběrového řízení.
Po písemném zadání jsme se sešli na místě, probrali základní představy a pak jsme měli asi dva měsíce na vypracování studie bez konzultací s klientem.
Po prvním kole si investor vybral (pokud vím) dva návrhy, jedním z nich byl i náš, a chtěl po nás jisté „drobné“ úpravy. V této fázi jsme se ale nedokázali shodnout na tom, jakým způsobem zasáhnout do celkové koncepce, jak vyřešit změny, proto se investor rozhodl pro jiný návrh.

Čím jste se inspirovala při hledání konceptu stavby?
Především místem stavby.

Vycházela jste ze zkušenosti s analogickými stavbami?
Člověk vždy hledá podobné věci, ale snaží se v daném místě najít nové vztahy.

Co pro vás byly určující faktory při hledání podoby stavby, když pomineme samotný stavební program?
Mělo jít o alternativní bydlení, chatu, chalupu, výraz objektu měl být rekreační, relaxační, veselý, zapojený do přírody.

Jak jste v návrhu reagovala na terénní konfiguraci, tvar pozemku a přístupovou cestu pozemku, na orientaci vůči světovým stranám?
Moji reakci představuje vlastní návrh popsaný v autorské zprávě.

Co bylo na tomto úkolu nejzajímavější?
Osobnost investora a možnost se s ním setkat.

Jiří Schmidt a Věra Konečná