Termální lázně Rácz v Budapešti

15.11.2012 Rekreace, relaxace

Budapesti Műhely
Rekonstrukce jedné z nejstarších lázeňských budov v Budapešti
zobrazuje prostor ve všech historických vrstvách včetně současné.

*

Přestože podzim není oblíbeným obdobím pro rekreace, právě v pošmourném dušičkovém počasí můžete spojit cesty za architekturou s relaxací ve vyhřátých vodních pramenech. Například nedávno obnovené termální lázně Rácz poskytnou oba zážitky současně.
Už v 1. století našeho letopočtu bylo území dnešní Budapešti hlavním městem římské kolonie Panonia, známé i jako Aquincum (z latinského slova aqua). Římané věděli, že pod tímto územím se nachází termální voda a v Aquincumu vybudovali dva amfiteátry a mnoho lázní. Začátkem 10. století se v Panonii usadili Staří Maďaři, a na základech Aquincumu začali budovat město Budín, které leží na pravém břehu Dunaje, a později na opačném břehu řeky i město Pešť.
Vzhledem k tomu, že se Budapešť nachází na geologickém zlomu, vyvěrá zde na povrch 120 pramenů. Dvanáct z hlavních 47 lázní jsou termální nebo léčebné.
V provozu jsou i čtvery lázně, které pocházejí ještě z dob Osmanské říše – Rudas, Rácz, Király a Császár.
Voda lázní Rácz skrytých při úpatí návrší Gellért na budské straně Eliščina mostu je napájena pramenem o teplotě 41,8 °C. Budova byla oblíbenými lázněmi slavného panovníka Matyáše Corvina, který do nich mohl přicházet krytou chodbou ze sousedního královského zámku. Turecký cestovatel Evlia Chelebi se
o nich zmiňuje jako o “Hévízfürdő”, neboli o horkých lázních.

*

Původní budova lázní Rácz byla postavena v 16. století, pochází z období Osmanské říše, kdy na 150 let centrální a jižní území maďarského království okupovala turecká vojska a v zemi se prosadila islámská kultura. Rácz Thermal Bath patří k nejstarším lázeňským budovám v Budapešti. Rekonstrukce zobrazuje, jak se její původní prostor po staletí vyvíjel a jak se na jeho vzhledu vrstvila jednotlivá historická období. Ateliér Budapesti Műhely, který renovaci řídil, věnoval pozornost kromě celkového obrazu vlastní budovy také technickým vynálezům spojeným s lázeňským provozem.

Historické pozadí
Lázně byly založeny na vrchu Gellért zřejmě kolem roku 1560 za vlády paši Sokollu Mustafa. Nejstarší část budovy, turecké lázně, zůstala zachovaná i po ukončení dlouholetého obléhání Turky bitvou o Budín (1686). Objekt přešel do vlastnictví rakouské komory a po roce 1860 rodiny Heidricha. Zámožná rodina si přizvala k rekonstrukci (1864–1865) tehdy proslulého architekta Miklóse Ybla a v dalších letech (1868–1870) se budova rozšířila o několik nových částí
v romantickém stylu. K tomu bylo zapotřebí dokoupení pozemků v hustě osídlené části Budína a výstavbě probíhala překotně, bez jednotné koncepce. Proto současná rekonstrukce musela nejenom řešit renovaci jednotlivých stylů, ale také harmonicky sjednotit historicky různorodé součásti a nové zařízení.

Rekonstrukce
Budova byla vážně poškozena během bombardování za druhé světové války
a její stav se ještě zhoršil po nesmyslných demolicích v roce 1960
i dlouhodobým odkládáním oprav.
S rekonstrukcí se začalo až v roce 2006, práce byla zaměřena na pečlivou obnovu původních historických prostor, turecké éry, baroka a 19. století. Architekti věnovali zvláštní péči původním materiálům a ozdobným motivům, ale také technice – sprchování, osvětlení a vytápění – v souladu s původními technologiemi lázeňských budov. Tak se hostům po otevření představily různé historické doby se všemi soudobými vynálezy.

Současné stavební prvky
Bílé klenby v nově postavených prostorách
Sprchové sály a spojovací Cupola-hall byly úplně zničeny při demolicích roku 1960. Záměrem architektů bylo zachovat historická fakta, ale jasně vyjádřit, že dostavěné zdi nejsou původní. Proto se rozhodli k vybudování makety 1:1 podle původních plánů pomocí tenké betonové skořepinové konstrukce (šířky 15 cm) namísto starých cihlových zdí s proměnnou tloušťkou. Konečný výsledek ukazuje, jak  prostory interiérů kdysi vypadaly, ale vnější stranou se propsaly jako nové klenuté tvary.
Transparentnost
Obnovené jednotlivé lázeňské části jsou propojeny skleněnými fasádami, několik století starý komplex tak obdržel architektonický rámec, který odhalí co nejvíce z památkově chráněných historických hodnot. Aby celkový vzhled budovy dostal harmonický řád, architekti použili motiv opakující se v celé budově. Styly různých historických období jsou obaleny do komplexní prostorové struktury: zaobleného světlíku. Tvar vychází z rozboru turecké lázně, kde se objevuje okulus, kruhový otvor ve vrcholu kopule. Zaoblené prosklené světlíky jsou organizovány v pravidelných rastru a vyskytují se
v některých částech jako nové stavební prvky, otvory ve stropech a podlahách.

Autorská zpráva
Foto Tamas Bujnovszky

*

Projekt: Rácz Thermal Bath, Budapešť
Autoři: Tamás Dévényi, Csaba Valkai, Anikó Varga, Péter Kis / Budapesti Műhely
www.budapestimuhely.hu