Sportovní hala v Kuřimi

03.12.2018 Rekreace, relaxace

Aleš Papp, Milan Vít, Magdaléna Pappová / CUBOID ARCHITEKTI
/ Hala je navržena jako prolamovaná kra, která svou vnější formou odráží vnitřní provoz. Lomy fasád jsou i předěly bílých a černých ploch.

*

Bílá a Černá
jako barvy Kuřimi,
jako protiklady, které se doplňují,
jako míč,
jako hra…

Sportovní hala vznikla jako součást mozaiky postupně se rozrůstajícího území sportovišť města Kuřim. Pozemek pro sportovní halu se nachází zhruba
v centru tohoto perspektivního území. Také proto bylo záměrem autorů vytvořit dům odrážející ve svém výrazu svůj účel – dům hravý, a zároveň výrazný, který se stane vizuálním symbolem celého sportovního areálu. Návrh haly byl vybrán na základě vítězství v mezinárodní architektonické soutěži v roce 2009.

Objem haly je navržen jako kompaktní prolamovaná kra, která svou vnější formou reflektuje vnitřní provoz. Lomy fasád jsou zároveň předěly bílých
a černých ploch. Tvar a barevnost vyčleňují stavbu ze svého okolí. Důležitým atributem čelní fasády je dlouhé úzké pásové okno lemující ochoz hlediště, které již z daleka příchozím avizuje život a aktivitu uvnitř domu.

Jádrem budovy je sportovní plocha o velikosti hřiště pro házenou 40×20 m, světlé výšce 10 m a jednostranným stupňovitým hledištěm pro cca 360 diváků. Sportovní plochu je možno s ohledem na větší flexibilitu pronajímání rozdělit na třetiny pomocí síťových opon spouštěných z prostoru střechy.

Provoz budovy je funkčně rozdělen na část pro sportovce ve spodní úrovni -3,5 m a na část pro diváky na výškové úrovni vstupní haly s recepcí, která je zároveň společným komunikačním bodem. Na spodní úrovni, přístupné ze vstupní haly po schodišti, jsou vedle vlastní sportovní haly umístěny šatny se sprchami pro sportovce i rozhodčí, bloky toalet a sklady nářadí. Na vstupním podlaží se vedle již zmíněné vstupní haly s recepcí a hlediště nacházejí toalety pro diváky, klubovna s výhledem na sportovní plochu a strojovna přístupná po samostatném schodišti ze spodní úrovně.

Z hlediska konstrukčního tvoří spodní patro železobetonovou podnož, nad kterou je vztyčena subtilní ocelová konstrukce nadzemních částí haly. Opláštění je tvořeno svisle kladenými hladkými sendvičovými panely. Vnitřní, převážně nenosné dělicí konstrukce jsou vyzděny z hladkých betonových bloků a sjednoceny bílým nátěrem. Povrchy stěn s vyššími nároky na voděodolnost jsou opatřeny keramickým obkladem. Sportovní podlaha je provedena jako speciální umělý povrch Taraflex na jednoduchém odpruženém roštu, na všech ostatních podlahách je aplikována bezespará epoxidová stěrka. Budova je vytápěna kaskádovým plynovým kotlem, hygienické větrání zajišťuje centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací. Osvětlení sportovní plochy je zajištěno systémem lineárních LED svítidel s možností volby rozsahu i intenzity osvětlení sportovní plochy, umožňující i hladinu osvětlení nutnou pro TV přenosy.

Autorská zpráva
Foto BoysPlayNice, www.boysplaynice.com