Rekonstrukce Tančírny v Račím údolí

15.10.2021 Rekreace, relaxace

Michal Sborwitz, Marie Sborwitzová, Karel Prášil
/ Secesní stavba uprostřed lesního palouku byla opravena v původní profilaci, barevné a povrchové úpravě viditelných konstrukcí. 

*

Tančírna je samostatně stojící stavbou mimo obytnou zástavbu v Račím údolí
u Javorníka. Slohově spadá do období historismu, secese z počátku 20. století. V letech 1906-1907 nechal budovu postavit vratislavský biskup kardinál Georg Kopp podle návrhu stavitele Aloise Utnera. Po stránce výrazu, dispozičního řešení a typologie je Tančírna zcela unikátní a svým významem přesahuje hranice Olomouckého kraje. Budova byla počátkem roku 2012 navržena NPÚ k zařazení do seznamu kulturních památek. Tančírna byla ve velmi zanedbaném stavu a bez výrazné investice hrozil její zánik.

Stavba je umístěna uprostřed lesního palouku, který nese zbytky terénních úprav. Jedná se o dvoupodlažní stavbu s mírně sklonitou sedlovou střechou. Uprostřed dispozice druhého podlaží je obloukově zaklenutý sál Tančírny, obepnutý po obvodě dřevěnou pavlačí na konzolách. Ve zděném 1. NP budovy je umístěno zázemí pro návštěvníky. Toto podlaží je s ohledem na mírně svažitý terén z jihozápadní strany v terénním zářezu a ze strany severní na soklu.

Veškeré viditelné tesařské konstrukce byly opraveny a doplněny v původní profilaci, barevné a povrchové úpravě. Prosklené stěny, dveře a obklady byly rovněž rekonstruovány a doplněny chybějícím zasklením a dřevěnými prvky. Okna a dveře v 1. NP jsou nahrazeny kopiemi původních s využitím maxima dochovaných prvků. V interiéru byla obnovena původní barevnost včetně malířské výzdoby.

V zadní části Tančírny je postaven nový zděný trakt se služebním schodištěm a zázemím pro sál. Přístavek s pultovou střechou je v přízemí obložen lipovským mramorem a v patře palubkami.

Autorská zpráva
Foto Pavel Mužák

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*