Přistávací molo s kavárnou na Dunaji

17.09.2021 Rekreace, relaxace

Ivan Kreva, Peter Mandl, Jaroslav Šmondrk / SM PONTON
/
Kavárna na molu zároveň slouží jako čekárna pro cestující a prodejní místo lístků na lodní dopravu.

*

Přistávací molo s kavárnou vzniklo za účelem spojit obec Hamuliakovo lodní dopravou s městem Bratislava. Kavárna zároveň slouží jako čekárna pro cestující a prodejní místo lístků na lodní dopravu.

Objekt kavárny je umístěn na plovoucím železobetonovém pontonu, který je
k břehu připoutaný pomocí soustavy vzpěr, lávky a vyvazovacích lan.

Stavba má dřevěnou sloupkovou konstrukci s mezilehlou tepelnou izolací
a odvětranou fasádou, která je kombinací sibiřského smrku a panelů Trespa. Smrkové jsou také terasové desky hlavní paluby. Všechna zábradlí jsou skleněná, aby nerušila výhled na vodní hladinu. Rámy oken jsou hliníkové
s výplní z bezpečnostního izolačního dvojskla.

Objekt je z břehu připojen jen na elektrickou energii, ale je vybaven technologií na úpravu říční vody na vodu užitkovou a vlastní čistírnou odpadových vod zabudovanou v pontonu. Topení a chlazení objektu zabezpečuje klimatizační jednotka. Návodní strana mola má vyvýšenou přistávací hranu, která je vybavena nárazníky a vyvazovacím zařízením pro přistávání plavidel.

Zastavěná plocha 130 m2, užitná plocha 92 m2.

Autorská zpráva
Foto Ondrej Bobek, Jaroslav Šmondrk

www.smponton.sk