Přestavba stodoly na ateliér

01.10.2020 Rekreace, relaxace

Lenka Křemenová, David Maštálka / A1Architects
/ Návrh využívá původní stavby, kterou částečně odhaluje, její charakter zachovává jak v exteriéru, tak i v interiéru.

*

Popis stávajícího stavu
Obec, kde se stodola nachází, patří do jedné z pěti vesnic, které společně tvoří územní celek ve středních Čechách. Pro ves je charakteristický venkovský krajinný ráz a vzhled původních staveb. Právě tento krajinný ráz a skutečnost, že více než polovinu staveb tvoří zemědělské usedlosti, vytvářejí jedinečnou atmosféru, která se v dnešním urbánním prostředí postupně vytrácí. Je však tím, čeho si na venkově vážíme a za čím velká část obyvatel z velkoměsta utíká.
Naši klienti mají krásnou stodolu po dědovi, stodola je pravda trochu pobořená, ale když už vydržela tak dlouho, byla by škoda ji bourat. Navíc dokresluje již zmíněný genius loci.
Stodola je kamenná s dřevěným krovem, v minulosti k ní byl přistavěn malý dům, pravděpodobně chlév, který byl posléze využíván jako garáž. Ke stodole náleží malý pozemek, respektive s akorátní velikostí, aby ho bylo snadné v budoucnu pohodlně udržovat.

Architektonické řešení
Přestavba a rekonstrukce stodoly plně respektují zachování původní hlavní hmoty s ohledem na současné uživatelské nároky. Stodola by měla do budoucna sloužit především jako fotografický ateliér se základním zázemím potřebným pro kreativní tvorbu obou partnerů.
Návrh účelně využívá původní stavby, kterou z části odhaluje, a její charakter zachovává nejenom v exteriéru, ale také v interiéru. Přední malá stavba (původně chlév) získává přestavbou současný výraz s udržením typicky vesnických prvků, jako je sedlová střecha, použití přírodních materiálů nebo přesahy střechy, a svou jednoduchou tvarovou kompaktností je ve vztahu
k původní stodole. Realizace byla vzhledem k finančním možnostem rozdělena do tří etap. V první etapě dojde k přestavbě původního chléva na primární obyvatelnou jednotku s hygienickým zázemím, a především ke stabilizaci současné stodoly. V druhé etapě se v interiéru stodoly vytvoří prostor pro ateliér a v etapě třetí dojde též k využití podkroví stodoly. Původní objekt chléva – nově malý dům se zázemím – bude se stodolou přímo propojen tak, aby byl zároveň jasný kontrast obou hmot (původní stodoly a přestavěného malého domu). V rámci venkovních úprav se počítá v budoucnu s vytvořením dřevěné „paluby“ – terasy, která přirozeně zejména v letních měsících rozšíří vnitřní omezený prostor do exteriéru.

Velikost stavby
Dům vychází z původního tvarosloví a hmoty staré stodoly s dostavěným chlévem, žádným způsobem nedochází k jeho nadměrnému zvětšení nebo nepřirozené deformaci. Stodola je jednoduchá, obyčejná kamenná stavba se sedlovou střechou, a rovněž tak malý dům namísto původního chléva.

Skladebnost a materiálové řešení
Návrh počítá s převážným zachováním kamenného zdiva původní stodoly
s klasickým dřevěným krovem a s dřevěnou vestavbou do interiéru stodoly. Dřevěná vestavba je navržena jako klasická tesařská konstrukce se sendvičovou výplní tepelné izolace. Rovněž stavba malého domu v původní pozici chléva je koncipována jako dřevostavba za použití současných technologických postupů a řešení. Jako dřevostavba je stavbou lehkou vzhledem k zakládání, a především stavbou bez nutnosti složitých mokrých procesů.  Výsledný stav je založen na vzájemném harmonickém kontrastu dvou staveb z odlišného období (materiálů): kamenná stodola x dřevěný malý dům.

Dispozice a interiér
Malý dům nabízí základní potřebné zázemí pro plnohodnotný chod ateliéru – technickou místnost, hygienické zázemí a kuchyň s jídelnou. Dispozice přízemí původní stodoly je navržena jako velkoprostorový ateliér, který je možné rozdělit posuvnou stěnou na dvě části. Na obou dvou koncích je možné
z ateliéru vstoupit do prostoru mezi novou vestavbou a původní stodolou. Dvorky nabízejí jedinečnou atmosféru a kontakt s původní stodolou – jejich využití se předpokládá především v letních měsících. Stodola je s exteriérem propojena přímo otvorem původních vrat. Patro stodoly by mělo být v budoucnu využito pro další zázemí ateliéru – zejména dva příležitostné pokoje a především prostor menšího grafického ateliéru v patře.
Interiér je tam, kde je to možné, úzce spjat s původní stodolou, a zároveň se otevírá do exteriéru v podobě velké dřevěné „paluby“.

Autorská zpráva