Pozorovatelna Durch

14.06.2019 Rekreace, relaxace

Zdeněk Fránek
/ V kopcích nad Valašskými Příkazy vyrostla pozorovatelna Durch.
Má podnítit k pozastavení a uvědomění si krásy okolní krajiny.

*

Durch je hold výhledu krajinou. Architekt Zdeněk Fránek ztvárnil pozorovatelnu jako „minimalistickou dřevěnou konstrukci s čistými detaily bez jakéhokoliv výrazného prvku. Tak, aby byla pokorná a vznikl především výhled skrze ni, který zarámuje krajinu jako nejkrásnější obraz.“

Slouží i jako posezení pro kolemjdoucí, na posvačení nebo jako „schovka“ před nečasem. V její blízkosti byla obnovena studánka s obrázkem svatého Františka, patrona zvířat a ochrany přírody.

Za ideou a realizací pozorovatelny stojí rodinná firma Janošík, která pod kopcem, kde je pozorovatelna Durch usazena, vyrábí okna. „Přemýšlel jsem nad redesignem našich billboardů. Nakonec se spojila chuť
k revoltě proti zanášení přírody reklamou s naší firemní filozofií čistých výhledů.
Ze dne na den jsme zrušili všechny billboardy a z ušetřených peněz začali tvořit pozorovatelnu Durch – naši poctu nerušenému výhledu,”
vysvětluje Jakub Janošík.

Tisková zpráva
Foto Jakub Skokan a Martin Tůma / BoysPlayNice

*

Přírodní rezervaci Ploščiny tvoří rozsáhlý komplex horských extenzívních pastvin s roztroušenými stromy, křovinami a souvislejšími lesními porosty ve vrcholové partii hřbetu Královec – Ploštiny – Požár v Bílých Karpatech. Území se nachází v Chmelovské hornatině (okrsek Študlovská hornatina) na svazích kóty Ploštiny (739 m n. m.) ve značně členitém, svažitém a nerovném terénu
v nadmořské výšce 670 až 739 m. Rezervace je součástí CHKO Bílé Karpaty.

*

*

*