Pazderna

02.08.2021 Rekreace, relaxace

Jan Hora, Barbora Hora, Jan Veisser / ORA
/ Nová vrstva starého domu nemá působit dramaticky a cize, ale jen jako další etapa v životě domu, organicky spojená se zbytkem.

*

Hlavním motivem domu je přidávání a ubírání, nalepování a zahlazování.

Dům musel být v historii mnohokrát přestavěn, ale vždycky spojen do jednoho homogenního celku. Díky tomu po všech zásazích zůstává krásný.

Nová vrstva nebude působit dramaticky a cize, ale jen jako další etapa
v životě domu, organicky spojená se zbytkem.

Čistíme prostor od příček. Nestavíme stěny, které by porcovaly prostor. Vkládáme do středu dispozice masivní betonový blok, který následně vyzobáváme.

Autorská zpráva

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*