Letní středisko Zbraslav

15.07.2010 Rekreace, relaxace

Tereza Naarová / FUA TU Liberec, ateliér Miroslava Meleny
V horkých dnech osvěží projekt rekultivace krajiny po těžbě písku na jezero ke koupání a vodním sportům.


Tereza Naarová získala 2. cenu v naší soutěži – že její umístění nebylo náhodné, potvrzují i další práce, které budeme postupně představovat.

*

Téma projektu

Návrh rekreačního centra v blízkosti soutoku Berounky a Vltavy reaguje na plánovanou těžbu písku a pokouší se hledat řešení následné rekultivace území. Proto bylo nutné řešit jednak to, že celá oblast leží v záplavovém území, a dále dlouhodobý horizont plánované těžby písku.

Koncepce území

Chtěla jsem, aby jednotlivé objekty byly mobilní a mohly se umístit tam, kde již bude možná částečná rekultivace území pro rekreační účely.  Větší objekty, které nejsou zcela mobilní, přirozeně reagují na vodní režim v krajině – plynule se zvedají s hladinou spodní vody. Zaměřila jsem se především na okolí největšího jezera vzniklého těžbou písku, pro rekreační využití nejvhodnější. Celou oblast chápu jako přírodní park, který by si měl zachovat co možná nejpřirozenější charakter. Nutné zázemí pro mě představuje jednotlivé dílky stavebnice volně rozseté po tomto parku.

Urbanistické řešení areálu

U dvou hlavních příjezdových tras jsou situována parkoviště, komunikaci po areálu zajišťuje cesta kolem celého jezera a cesta kolem řeky, které jsou navzájem propojeny menšími spojnicemi. Záměrem bylo, aby se lidé nepohybovali pouze v okolí jezera, ale využívali pro relaxaci a odpočinek i okolí Berounky. Samotné jezero a jeho okolí je funkčně rozděleno do několika oblastí. Hlavní rekreační zónu určenou ke koupání a plážovým sportům – jádro celého areálu – tvoří dvě zátoky záměrně situované co nejdále od silnice, která přiléhá k jezeru z jižní strany. Kolem zbytku jezera se pak táhnou menší pláže a zátoky poskytující větší soukromí. V západní části je prostor určen pro vodní lyžování. Východní část s parkovištěm je zaměřena na jachtaře, kterým je zde umožněn příjezd až k vodní ploše.

Rekreační objekty

Funkčnímu rozčlenění jezera odpovídá hustota a zaměření drobných objektů. Snažila jsem se do rekreačního areálu umístit minimum objektů, které by zajistily základní technické a hygienické zázemí. Objekty jsou výsledkem hry se dvěma základními tvary – kruhem a čtvercem – základními dílky stavebnice. Objekty tvoří spojnice mezi vodou a zemí. Základními typy objektů umístěných v areálu jsou restaurace, přístavní molo a věž, jejich množství lze přizpůsobit podle potřeb.  Tyto větší stavby jsou doplněny mobilními převlékárnami, drobnými plážovými objekty a kabinami WC.

Plovoucí molo s restaurací tvoří dvoupatrová dřevěná konstrukce nadnášená kovovým pontonem, k pevnině je připevněna pohyblivým ramenem, které slouží i jako nástupní rampa. Uprostřed mola je uzavíratelný tubus, v němž je soustředěno zázemí restaurace, okolo je pak zastíněný prostor se stolky.

Věž má sloužit nejen jako vertikální dominanta a vyhlídkový bod, ale zároveň i na ležení, opalování, skákání a podobně. Tvar věže je vytvořený z kostek o modulu 3m.

Přístavní molo také využívá modul o straně 3 m, má pevnou část se zázemím, na kterou kloubově navazuje plovoucí část pro nástup do lodí.

Autorská zpráva