Lesní útulna

09.07.2020 Rekreace, relaxace

Petr Uhlík, Jan Šorm, Přemysl Jurák / Uhlík architekti
/ Objekt z opáleného dřeva stojí volně v krajině, skrývá malý prostor pro odpočinek a rozjímání s výhledy do korun stromů.

*

Náš  klient za námi přišel s myšlenkou udělat v krajině svůj úkryt, „zášivárnu“, kde bude nabírat sílu pro náročnou práci v Praze. Vyrazili jsme s ním do kraje mezi středními a jižními Čechami, odkud pochází a kam od dětství rád jezdí. Zavedl nás na pozemek uprostřed polí a lesů a luk, plný zvláštních balvanů, do místa odlehlého a tak trochu zapomenutého.

Nejlépe ho charakterizují slova kronikáře z blízké vesnice : „Krajina kolem jest tichá a velmi zdravá. Kdo v tuto krajinu zavítá, bývá uchvácen tajemným klidem, jelikož není nikde v okolí žádného průmyslného podniku a lidé se živí hlavně polním hospodářstvím a chovem dobytka. Stavení jsou většinou dřevěná a slámou krytá, což mile působí na oko pozorovatele a hlavou kmitnou dávno­věké vzpomínky, jak bývalo jindy a jak jest dnes. Lidé zdejší krajiny jsou pracovití, povahy dobrosrdečné, ducha zbožného. Ze žulových balvanů, kterých jest zde dosti, tesají se různé potřeby.“

Magická krajina ve spojení  s klientovým záměrem si nás okamžitě získala. Z klienta se mezitím stal náš kamarád a my se rozhodli, že „útulnu“, jak jsme
ji později nazvali, postavíme sami vlastníma rukama. Stavební materiál byl předem dán: základem bylo dřevo z blízkého lesa, vše ostatní s využitím místních zdrojů a řemeslníků.

Navrhli jsme kompaktní uzavřený objem, volně stojící objekt na balvanech se zvednutou zádí na velkém balvanu. Uzavřený černý objekt z opáleného dřeva. Uvnitř skrývá jeden spojitý vnitřní prostor o rozměrech 3,1 x 5,8 m. Ve vstupní části volná rovná plocha v délce 2,3 m s výškou tak akorát pro stojícího člověka, otevřená velkou prosklenou plochou na výhled. Zbytek délky objektu se stupňovitě zvedá k otvoru směrem do korun stromů a zakončen plochou pro ležení. Tedy prostor multifunkční nejen na přebývání, ale i na menší akce, představení, rozjímání atd. Pod jednotlivými stupni je úložný prostor, překlopením jedné z lavic vzniká druhé dvojlůžko. Oba prosklené otvory se uzavírají velkými okenicemi, ten větší pomocí kladky a navijáku s klikou. Pro chladnější období je stavba vybavena malými kamny zaústěnými do plechového komínu.

Základní nosnou kostrou útulny je trámková konstrukce, která vznika ve spolupráci s místními tesaři. Vně je celá obita prkny s polodrážkou, následně opálenými. Materiál pro prkna i trámky je vytěžen z majitelova blízkého polomu. Vnitřní prostor je zcela opláštěn OSB deskami, které konstrukci zároveň ztužují. Střecha je překryta dvěma vrstvami asfaltových pásů. Odvodnění obstarává našikmo uložený ocelový L profil, který je zároveň v části nad velkým oknem konzolou pro osazení vodicích kol kladky. Všechny ocelové  prvky připravil dle naší dokumentace zámečník s blízké vesnice. Stavbu jsme smontovali během několika prodloužených víkendů mezi podzimem 2012 a jarem 2013.

Užitná plocha 18 m2.

Autorská zpráva
Foto Jan Kuděj