Interiér baru v Poděbradech

26.10.2020 Rekreace, relaxace

Eva Bradáčová a Eleonora Eva Kubani
Poděbrady s bohatou historií jsou tipem na letní výlet. Procházky po památkách, kolonádě nebo okolí můžete zakončit v novém baru.

*

Bar je umístěn v suterénu historické budovy v Palackého ulici v centru Poděbrad. Atmosféru prostoru umocňují nasvícené staré cihlové klenby, které jsou kombinovány s moderním vzhledem geometrické grafiky  na stěnách.
Barevné ladění bylo voleno velmi světlé, aby prostor nepůsobil stísněně.
K vytvoření iluze většího prostoru napomáhá i veliké zrcadlo, které kopíruje obloukový tvar cihlové klenby a je umístěno po celé šířce stěny jako protipól kovovému baru. Ten spolu s židlemi a schodištěm zůstává jedním z mála tmavých prvků v interiéru.
Světlá litá podlaha je doplněna materiálem běleného dubu, který je použit na stolech a dalším nábytku. Lavice jsou čalouněné v odstínu podlahy.
Bar poskytuje různé typy sezení. Jsou zde nízké i vysoké lavice, barové
i klasické sezení.
V suterénu je taktéž umístěno zázemí pro zaměstnance a sklad. Stylové toalety pro hosty jsou umístěny v přízemí kvůli stísněnosti suterénu a jsou přístupné po kovovém schodišti stejně tak jako hlavní vstup do baru.
Plocha 125 m2.

Autorská zpráva
Foto Jiří Ernest

*

Procházka po Poděbradech
Město Poděbrady leží v Polabské nížině asi 50 kilometrů východně od Prahy. Historie města sahá daleko do historie. Původní osada „pode brody“ se strážní tvrzí vznikla v blízkosti brodu přes Labe na křižovatce obchodních cest. Město se postupně rozvíjelo a velkého rozmachu dosáhlo ve druhé polovině 13. století, kdy získal Poděbrady český král Přemysl Otakar II. Ten vybudoval na strategickém místě nad řekou kamenný vodní hrad, který byl později přestavěn na zámek podle přání Marie Terezie. Největšího rozkvětu doznalo panství za pánů z Kunštátu, jehož nejvýraznějším představitelem byl Jiří
z Poděbrad, v roce 1458 zvolený českým králem. V roce 1472 byly Poděbrady povýšeny na město a obdržely čestná práva i městský znak.
V současnosti jsou Poděbrady známy především jako lázně. První lázeňské zřídlo, dnes známá minerálka Poděbradka, bylo vyvrtáno v hloubce 96 metrů. S nálezem pramene minerálky je spojeno jméno německého statkáře
a proslulého proutkaře von Bülow, který město navštívil v roce 1905 za účelem nalezení vodního zdroje pro zámek. Na vnitřním nádvoří zámku označil místo silného pramene, který byl pak skutečně navrtán v úctyhodné hloubce. Jeho voda obsahovala řadu minerálů, které měly vynikající léčivé účinky.
První lázně byly otevřeny už v roce 1908 a k jejich rozkvětu došlo hlavně po
1. světové válce. Dnes jsou Poděbrady zaměřeny na léčbu srdečních a cévních onemocnění. Ze třicátých let minulého století pochází známý slogan „Na srdce jsou Poděbrady“.
Historická budova, kde se nachází prezentovaný bar, stojí na rohu Palackého ulice a Jiřího náměstí, kterému vévodí jezdecká socha krále Jiřího od sochaře Bohuslava Schnircha. Do náměstí je orientován také poděbradský zámek
s bohatou historií. V minulosti odtud vládli nejvýznamnější čeští panovníci, mezi nimi Přemysl Otakar II., Rudolf II., Marie Terezie a zejména Jiří z Poděbrad, jehož mírové snahy o vytvoření paktu zemí předcházely založení Organizace spojených národů.
Nejstarší poděbradskou uličkou Na Dláždění, která ústí do Palackého ulice, lze dojít k budově Polabského muzea a za návštěvu stojí i sousední proboštský kostel Povýšení sv. Kříže.
Z Jiřího náměstí navazuje přes Divadelní ulici rozsáhlý a v posledních letech rekonstruovaný lázeňský park (náměstí T. G. Masaryka), v jehož samotném centru je Libenského kolonáda postavená v roce 1936 podle projektu Vojtěcha Kerharta. Park sahá až k nádražní budově z roku 1932. Poděbradské nádraží je jedním z architektonických skvostů a prvním funkcionalistickým nádražím v Čechách. Bylo postaveno podle projektu architekta Vojtěcha Krcha.
Projížďka výletní lodí Krále Jiřího umožní návštěvníkům Poděbrad shlédnou další zajímavá místa, například hydroelektrárnu s vysokou osmibokou věží, která je protiváhou poděbradskému zámku. Autorem projektu je poděbradský rodák, architekt Antonín Engel, pozdější rektor ČVUT. Ten v roce 1913 navrhl stavbu v novoklasicistním stylu, u které se silně uplatnily také prvky kubistického tvarosloví.
Okolní lužní lesy jsou uklidňujícím prostředím pro letní výlety a rekreační sportování, pěší turistiku, vyjížďky na kole nebo in-line bruslení. Můžete navštívit romantický soutok Labe s Cidlinou, Slavníkovské hradiště v nedaleké Libici nad Cidlinou, využít sportovní aktivity, např. tenis, golf, jízdu na koni a vodní sporty v areálu přírodního koupaliště Jezero.

Významní rodáci a osobnosti
Jiří z Poděbrad (1420–1471), český král
Kateřina z Poděbrad (1449–1464), uherská královna, dcera Jiřího z Poděbrad
Hynek z Poděbrad (1452–1492), renesanční básník, syn Jiřího z Poděbrad
Bartoloměj z Minsterberka (1477–1515), diplomat, vnuk Jiřího z Poděbrad
František Turinský (1797–1852), obrozenecký básník a spisovatel
Antonín Engel (1879–1958), architekt a teoretik architektury, rektor ČVUT
Alén Diviš (1900–1956), malíř
Miloš Forman (*1932), režisér
Václav Havel (1936–2011), prezident ČR, dramatik
Marta Kubišová (*1942), zpěvačka
Alice Nellis (*1971), režisérka a scenáristka

Zdroj: Wikipedia (foto Michal Louč), www.people.cz, www.nazamku.info