Galerie designu FLEXUP DESIGN

08.10.2018 Architektura, Rekreace, relaxace

Jitka Stolínová, Jan Stolín, Kamil Nábělek, David Wojaczek
/ Smyslem galerie není jen nabízet designovou tvorbu, ale také vytvářet prostor pro širší kulturní aktivity.

*

FLEXUP je galerie a obchod s designem v Jilské ulici č. 14.
V autorsky upraveném prostoru, ve dvoře domu s atmosférou staré Prahy, je prezentován současný český design a umění. Koncepce obchodu a galerie je založena na vyprofilovaném portfoliu autorů, které sahá od prací respektovaných umělců, zahrnuje mladší autory, kteří mnohdy již působí na uměleckých školách, a sleduje též i nadějné prosazující se talenty a studenty stojící na začátku své tvorby.

Design je představen nejen jako zboží, ale je viděn a rozvíjen i z hlediska své kulturní funkce, je chápán jako fenomén formující a kultivující náš každodenní osobní život i společenský prostor. Oblast, kterou galerie sleduje a přibližuje zájemcům, zahrnuje design produktů, interiéru, šperků i módy. Důležité a pro profil galerie určující je především autorské pojetí designu, originalita výrazu
a schopnost pracovat s designem kontextuálně, vidět jej s ohledem na současnou uměleckou tvorbu, i s ohledem na design jakožto způsob a formu interpretace předmětu a předmětného světa.

Smyslem galerie není designovou tvorbu jen nabízet, ale též vytvářet i prostor pro širší kulturní aktivity. Iniciovat svého druhu centrum, kde mohou být vystaveny vybrané autorské projekty a kolekce, kde se mohou reprezentovat jednotlivé umělecké školy, uskutečňovat ateliérová setkání a představovat studentské projekty.

Profilace obchodu a galerie z hlediska rozvíjení vztahů mezi uměním
a designem a souběh prodejních a kulturních aktivit umožní na tomto místě pracovat komplexně a mnohostranně a vytvořit zde prostor kulturního, společenského i odborného setkávání.

Koncepce projektu: Kamil Nábělek, Jan Stolín
FLEXUP: Jitka Stolínová, Jan Stolín,  Kamil Nábělek,  David Wojaczek
Návrh interiéru: Jitka Stolínová

Autorská zpráva
Foto archiv autorů