Divadelní klub MDFXŠ

14.10.2016 Rekreace, relaxace

Mjölk architekti
/ Klub Malého divadla v Liberci vznikl za použití minimálních prostředků, přesto nabízí hercům i návštěvníkům příjemný prostor.

*

Prostory Malého divadla v Liberci čekaly na modernizaci dlouhé roky. Plánovaná rekonstrukce byla několikrát odložena, naposledy v roce 2012 kvůli nedostatku financí. Díky dobrovolné svépomoci divadelníků a architektů ze studia Mjölk se podařilo alespoň část prostorů zrenovovat. „Rekonstrukce
v Malém“ proběhla během prosince 2012 a za plného provozu divadla. Bar
a foyer zatím zůstávají v původní podobě, ale nový klub nabízí opět po letech příjemné prostředí, které má atmosféru a stojí za to si v něm před představením nebo po jeho skončení sednout a popovídat. Po změně
v dramaturgii divadla je tak nový klub dalším důvodem, proč by Malé divadlo měli objevovat i noví diváci…

Šaldovo divadlo

*

Na začátku rekonstrukce byla touha herců a produkce Malého divadla získat plnohodnotné zázemí klubu. Rekonstrukce je v napjatém rozpočtu města plánována, nicméně byla již několikrát odložena.
Většina nových povrchů a práce byla zajištěna ze sponzorských darů, nábytek je součástí divadelního fundusu a na mnoha pracích se podíleli sami divadelníci.
Nahodili jsme vizi, kterou se divadelníkům za použití minimálních prostředků podařilo uskutečnit. Díky všem hrdinům všedních dní!

Autorská zpráva
Foto Roman Dobeš

*

www. saldovo-divadlo.cz

*

*

*

*

*

*

*