Čajovna v Hradci Králové

07.08.2017 Rekreace, relaxace

Andrea Kubná, Ondřej Lipenský
/ Čajovna plovoucí na vodě v sobě pojí jak atraktivní a ve městě oblíbené čajovny, tak vřelý vztah k oběma řekám.

*

Téma
Město na soutoku řek Labe a Orlice hostí hned několik populárních čajoven. Čajové rituály jsou přirozeným způsobem, jak navázat přátelství a promluvit si. Řeč čaje se šíří po světě nehledě na rozdíly národnosti a jazyka. Plovoucí čajovna by měla nenásilně vnášet cizokrajné prvky do tradičního prostředí českého města, a tím posilovat mezikulturní vztahy.

Řešení
Plovoucí čajovna se vznáší na vodě jako čínský lampion. Pojí v sobě jak atraktivní a ve městě oblíbené čajovny a vřelý vztah k oběma řekám, tak výrazné orientální motivy převzaté z asijského umění. Arabesky zajišťují soukromí uvnitř, v létě stíní a vytvářejí na struktuře interiéru proměnlivé vzory. Labe i Orlice v Hradci Králové poskytují množství atraktivních lokalit pro umístění čajovny. Může být přímo v centru na Labi, stranou městského ruchu na Orlici, anebo na samotném soutoku.

Autorská zpráva