Areál volného času v Lázních Libverda

23.06.2020 Rekreace, relaxace

Antonín Novák, Petr Valenta, Radovan Smejkal, Jiří Prokeš / DRNH
/ Studie areálu vychází nejenom z provozních podmínek, inspiruje se také přírodním prostředím a atmosférou lázní.

*

Východiska návrhu
Účelnost, jednoduchost, snadná uživatelnost a udržovatelnost, optimismus, lázeňská atmosféra.

Provozní podmínky
Maximální využití pozemku: situování objektu do rohové pozice, aby maximální plocha stávající louky mohla sloužit pro venkovní areál (napojení mostkem je řešeno z rohu), situování loubí-kolonády po celé jižní části pozemku, pohotovostní stání při západní části (imobilní apod.).
Jednoduchost a oddělitelnost provozů: dispozice navrženy do jednoduchých
a pravoúhlých hmot s jednoduchými a levnými konstrukcemi – jednopodlažní dvě křídla (krytý bazén, wellness provoz) se společnou vstupní halou, recepcí/pokladnou s navazujícím občerstvením využitelným i z bazénové haly.
Vytvoření tří nezávislých provozů: krytá hala se zastřešeným výplavem, wellness provoz s vlastním výplavem a venkovní terasou, venkovní areál využitelný jak ve vazbě na provoz krytého bazénu, tak i samostatně
s vlastním venkovním vstupem z prostoru aleje, využitelný navíc univerzálně pro různé společenské akce (bazénová a terasová platforma).

Klimatické podmínky
Místo s největším úhrnem srážek za rok, třikrát převyšuje průměr ČR, měsíční
i roční rekord; architektura to musí reflektovat, proto navržen systém membránového zastřešení, sloužící pro delší využití venkovních prostor i jako symbol.
Bohatá okolní zeleň – nutno využít pro regeneraci, propojení s platformou bazénů včetně venkovní vířivky, vnitřním bazénem i wellness provozem; navržen systém teras vhodných pro společenské akce, rožnění apod.

Architektura místa a funkce, TOPOS  a TYPUS
Žlutobílá barevná kombinace lázeňských domů při kolonádě, optimistická barevnost, to vše v zeleni. Lázeňské domy jsou solitéry v zeleni, v parku. Lázně jsou topograficky jako údolí obkroužené zelenými kopci.

Požadavky na architekturu
Jednoduchost stavebních hmot – eliminace složitých návazností střech
v bazénové části – minimalizace problémů s parozábranami a tepelnými mosty; přírodní materiály, dřevo, cembonit, zelené střechy.
Optimismus – lázeňský duch, teplé barvy, přírodní odstíny, žlutá, bílá a zelená barva jako vizuální připodobnění k louce. Návštěvníci Libverdy sem jedou do lázní, nikoli lyžovat! Proto by architektura neměla navozovat formu horských staveb.
Zastřešení membránové jako doplněk stavebních hmot – možnost užívat venkovní areál i výplav za každého počasí, ročního období. Vzdušný
a optimistický, evokuje rozkvetlou louku.
Objemové řešení je podřízeno požadavku na finanční limit 90 mil. Kč, což znamená při tomto druhu stavby objem 11 000 m3 při použití standardních technologií a materiálů.

Autorská zpráva
Ilustrativní foto vandrbuch.rajce.idnes.cz/