Areál volného času Ladronka

14.07.2011 Rekreace, relaxace

Šafer Hájek Architekti
Za prázdninovou relaxací
Pražáci nemusejí ani vyjíždět na venkov. Stačí nasednout na tramvaj číslo 22 a vystoupit na Vypichu.

+

„Kdybych měl natočit reklamu na přednosti života v Praze, vypravil bych se s kamerou na Ladronku,“ píše Petr Volf v článku Magazínu Víkend. „Lidé tu svoje těla tvarují na in-line bruslích či na kolech, běhají, tlačí kočárky, posilují, hrají plážový vojejbal, fotbal – nebo jenom sedí a všechen ten cvrkot pozorují. Cítí se tu dobře. Ladronka může sloužit jako příklad výjimečně povedené krajinářské architektury.“
V diskuzi na www.ladronka.cz se můžeme dočíst, že „Ladronka je příjemný únik z reality. Je to opravdu nečekaně příjemné místo na in-liny, bowling, ale i relax na trávě. Máte na výběr jídlo z kiosku, bowlingu, restaurace, vnitřní zahrady. A bowling, křesílka, pohoda. Co více chtít…“
Areál volného času cenila také odborná porota na Grand Prix architektů 2011 získal Cenu v kategorii Krajinářská architektura.

+

Ladronka park a podchod

Autoři: Oldřich Hájek, Tomáš Pavlík, Laco Fecsu, Jakub Koníř, Olga Rosová, Jaroslav Šafer
Generální projektant: AED Project / A. Marek, K. Chlupáč

Areál volného času Ladronka se nachází v břevnovském parku mezi Vypichem a Strahovem. První etapa  byla dokončena v roce 2006 a druhá etapa v červenci 2010. Areál je dnes ve směru východ – západ cca 3 kilometry dlouhý a je využíván veřejností k sportovně rekreačním účelům. Usedlost Ladronka se stala centrem služeb a zázemím pro tyto volnočasové aktivity. Areál volného času Ladronka  je na straně obchodního centra KC Vypich podchodem pod Bělohorskou spojen s Oborou Hvězda. Na straně východní nabízí pokračování do Kinského zahrady a na Petřín.

Nově postavené obchodní centrum KC Vypich nabízí dostatečné parkování pro uživatele areálu volného času. Realizace podchodu pod Kukulovou ulicí umožnila rozšíření areálu volného času Ladronka až k centru KC Vypich. V podchodu je asfaltový povrch a je zde oddělena zóna pro průjezd in-line bruslařů a cyklistů a zóna pro pěší, která je navržena v okrové barvě mlatu. Podchod je navržen jako betonová skořápka oblých tvarů s povrchem z pohledového betonu, která je zasazena do přírodních zelených svahů.  Skořápka podchodu se v příčném řezu plynule rozevírá a rozšiřuje směrem nahoru šikmou stěnou, která obloukem přechází do křivky stropu. Tento nahoru se rozšiřující tvar pochodu umožňuje volný pohyb těla bruslaře při využití celé půdorysné plochy podchodu. Efekt oblého tvaru je podpořen použitím zemních svítidel, které vrhají na stěny a část stropu podchodu světelné kužely v pravidelném rastru 3 m.

Pro nezkušené bruslaře jsou na straně ke KC Vypichu, kvůli prudšímu sklonu, navrženy široké jezdecké schody s madlem pro bezpečnější zdolání klesání.

Poutní cesta z pražské Lorety do kláštera v Hájku se nachází na území Prahy a na území okresu Praha západ. Z celkového počtu 20 kaplí se do dnešního dne zachovalo 11 celých kaplí a jedna polorozbořená. Původní trasa poutní cesty byla postupem doby „převálcována“ a na některých místech již vůbec neexistuje. V území nového Areálu volného času Ladronka se nachází jedna kaple, dnes již rekonstruovaná. Poutní cesta je zde částečně obnovena v původní stopě, částečně navržena v nové stopě s novou stromovou alejí. Kukulovu ulici překonává poutní cesta výše zmíněným podchodem a v areálu KC Vypich se vrací do původní stopy.

Ladronka hřiště

Autoři: Oldřich Hájek, Laco Fecsu, Jakub Koníř, Jaroslav Šafer
Generální projektant: AED Project / A. Marek, K. Chlupáč

Výškový rozdíl v místě skalního zlomu mezi úrovní stávajícího sadu a úrovní pláně parku Ladronka je cca 6 metrů. Zadání Městské části Praha 6 navrhlo využití tohoto výškového rozdílu k terénním úpravám, které umožní umístění hřišť pro plážový volejbal a fotbal v úrovni stávajícího sadu, a zároveň umístění několika stupňovitých lavic k sezení ve spodní části svahu západně od usedlosti Ladronka.

Vlastní hřiště pro plážový volejbal a fotbal jsou umístěna tak, aby nevyvolala kácení stávajících ovocných stromů sadu. Dvě jejich hrany přiléhají jak k patě svahu, tak i k patě skalního zlomu na severní straně. Po obvodu hřišť je navržena řada sloupů spojených lankem na horním konci pro natažení herních ochranných sítí.

Stupně pro sezení podél svahu pod západní terasou usedlosti Ladronka v maximální míře využívají profil stávajícího svahu. Ve spodní části svahu je navrženo pět stupňovitých profilů / lavic k sezení a šestý stupeň pro umístění a údržbu živého plotu přibližně v polovině stávajícího svahu. Všech šest stupňů probíhá po celé délce svahu a plynule sleduje jeho křivku. Živý plot v části svahu nad stupni k sezení je umístěn tak, že není vnímán při pohledech ze západní terasy Ladronky směrem ke stávajícímu sadu. Podél této části živého plotu je umístěn pochůzný štěrkový dren pro odvod eventuelní přívalové vody přicházející po svahu. Vlastní stupně ve svahu jsou tvořeny z gabionových košů vyplněných kamenivem a úzkou průběžnou lavicí z exotického dřeva na sezení.

Mezi hřišti jsou navrženy přístupové cesty jako rošty z prken z exotického dřeva, které jsou se svou podpůrnou konstrukcí vloženy přímo do kačírku. Místa pro sezení jsou přístupna pomocí kovových schodů. Kamenné schody spojují areál hřišť se západní terasou usedlosti Ladronka. Tím je zaručen přímý přístup uživatel a diváků k možnosti občerstvení v usedlosti.

Po obvodu hřišť je navržena řada sloupů spojených lankem na horním konci pro natažení herních ochranných sítí. Celý areál je oplocen nízkým, cca 140 cm vysokým plotem, který je složen z drátěných dílců a stejně vysokého živého plotu z habru v šířce průřezu cca 40 cm.

Ladronka vyhlídka

Autoři: Oldřich Hájek, Tomáš Pavlík, Laco Fecsu, Jaroslav Šafer
Generální projektant: AED Project / A. Marek, K. Chlupáč

Výškový rozdíl v místě skalního zlomu mezi úrovní stávajícího třešňového sadu a úrovní pláně areálu volného času Ladronka je cca 6 metrů. Tento výškový rozdíl  je využit pro navrženou vyhlídku. Autoři a investor se dohodli, že vyhlídková vysunutá plošina bude umístěna v místě a ve směru odstraněné pěší cesty, a bude tak připomínat původní stopu. Vyhlídková plošina v tomto směru cesty nabízí výhledy směrem k usedlosti Ladronka, novým hřištím a na stávající sad. K vyhlídkové plošině je na druhé straně bruslařské dráhy a pěší cesty navržena plocha pro petangue.

Vlastní vyhlídková plošina je navržena jako ocelový rám s nášlapnou vrstvou z prken z exotického dřeva. Tento ocelový rám se „vznáší“ cca  jeden metr nad skalním zlomem a cca šest metrů nad úrovní třešňového sadu. Zhruba dvě třetiny rámu/plošiny jsou podepřeny nad mírně klesající horní částí skalního zlomu, zbylá třetina je vykonzolovaná před bod zlomu a vypíná se nad plochu stávajícího sadu pod spodní hranou zlomu. Ocelový rám plošiny je podepřen na pěti místech: čtyři betonové piloty jsou vetknuty do horní, mírně klesající vodorovné části skály před vlastní hranou zlomu, pátá betonová pilota  je  umístěna na podélné ose plošiny/rámu a je zakotvena do svislé hrany skalního zlomu. Z jednoho bodu (konce piloty) zde vedou diagonálně vzhůru dva ocelové profily, které podpírají rohy plošiny. Ocelové podpory jsou k betonovým pilotám kloubově upevněny.

Autorská zpráva
Foto Filip Šlapal, nadhled Podražil