You Me We / Bydlení ve vatě

25.05.2015 Ekologie, Individuální bydlení

Xabier Epelde / Xade Architects / Ľuba Olasová, Vlado Hrivňák / NO-A Architekti / Dům je tvořen ortogonální sestavou krabic z cihel (samostatných jednotek), mezi kterými protéká společný prostor.

*

Architektonické řešení
Dům zhmotňuje soudobý životní styl.
Z hlediska společnosti vidíme důraz na individualitu a sebevyjádření každého člověka v době sdílení a renesance setkávání.
Z hlediska práce vidíme prolínání práce, oddechu a rodinných aktivit. Kreativní práce z domova je realitou pro stále více pracujících.
Dům je navržen pro pětičlennou rodinu. Základem jsou samostatné jednotky pro rodiče, děti a obývací pokoj. Jejich pojítkem jsou společné prostory – jídelna, kuchyně a klavírní koutek/herna. Jídelna je srdcem rodiny, ke kterému mají všichni blízko.
Obývací pokoj je vyňat ze společných prostor. To nám umožňuje realizovat
v něm aktivity typu pracovní jednání, sledování hokeje, dámský dýchánek bez narušení soukromí a zvyklostí rodiny.
Komfort domu je rozšířen o dům hostů s tělocvičnou a saunou. Oddělení od domu motivuje obyvatele k „procházce“ zahradou. Nabízí také více soukromí hostům.
Poslední stavbou na pozemku je garáž pro tři auta se skladem.
Výtvarně je dům tvořen ortogonální sestavou krabic z cihel, mezi kterými protéká společný prostor. Výrazem hravosti dnešní doby je zešikmení stropů
v různých sklonech.

Konstrukční řešení
Dům je zděný z bloků 42,5T Profi zakládanými na železobetonovou desku
s podsypem z pěnoskla. Zastropení je řešeno MIAKO stropy s betonovou nadbetonávkou. V potřebných místech doplněno o skryté železobetonové průvlaky.
Střechy soukromých boxů jsou zelené s intenzivní skladbou a zatravněné. Střecha nad společnými prostory je zatížena kačírkem. Hydroizolace fóliové.
Výplně otvorů jsou z hliníkových oken s přerušeným tepelným mostem, zasklené trojsklem.

Materiálové řešení
Domu vévodí obklad z lícových cihel, který se nachází na všech stěnách.
Pojízdné plochy u vjezdu jsou navrženy z pojízdné cihelné dlažby.
Opěrné zídky v zahradě jsou z lícových cihel.
Lícové cihly se nacházejí také v interiéru, kde jsou navrženy na všech „obvodech“ soukromých krabic. Podlahy jsou navrženy z lité betonové stěrky, stropy z bílého pohledového betonu. Hladké plochy horizontál podporují strukturu cihelných stěn.
Nábytek bude dýhovaný v kombinaci s bílým lakem.

Energetické zhodnocení
Pozemek se nachází v jihovýchodní oblasti České republiky. Léta jsou horká
a suchá, zimy mírné. Pozemek leží na západním svahu s mírným sklonem
a větší větrností.
Tvar domu je z hlediska tepelných ztrát nevýhodný. Je ale výhodný pro úsporu energie na cestování, protože nabízí pestré prostory motivující obyvatele
k jejich užívání. Nemusí tak jezdit za prací nebo relaxem. Předcházíme také ztrátě kreativity.
Orientace podélné osy vůči světovým stranám je východo-západní. Jednotlivé boxy domu se otevírají víceméně rovnoměrně na všechny strany. Nejméně na sever.

Systém vytápění
Rodinný dům i dům hostů jsou vybaveny nuceným větráním s rekuperací.
Dům je vytápěn podlahovým topením s regulací rozdělenou zvlášť pro každý box.
Zdrojem tepla jsou fotovoltaické elektrárny na střeše domu. Přebytky energie v létě jsou využity pro provoz spotřebičů, svítidel a ukládány do akumulátorů. V zimním období jsou nedostatky energií doplněny odběrem z veřejné sítě.
Dům hostů je vytápěn sálavými elektrickými fóliemi v podhledech pro jejich rychlý náběh a takřka okamžitý „pocit tepla“.
Dešťová voda je zachycena do kolektoru a slouží zavlažování zahrady, splachování a dalším servisním účelům.
Šedá voda z provozu domu je po přečištění domovní ČOV vypouštěna do kořenové čističky.
Pozitivní vliv na lokální koloběh vody má také intenzivní zelená střecha schopná zadržet značné množství srážek.
Dům je komfortním bydlením umožňujícím svým majitelům investovat svou energií do sebe a svých vztahů.

Autorská zpráva

*

http://www.xademade.com