Vila F v golfové krajině

04.10.2018 Individuální bydlení

Ateliér DRNH, zahradní a krajinný návrh Klára Stachová
/ Půdorysná hvězdicovitá forma podlaží vytváří ve svém kontaktu se svahem tři terénní laguny s různými funkcemi.

*

 

Koncept vily F vychází ze zohlednění místa, které se svojí výjimečností stává hlavní inspirací k návrhu těžícího z fenoménu golfového hřiště organicky položeného v krajině. Od začátku zahájení prací na konceptu jsme spolupracovali se zahradní architektkou, která definovala návaznosti na přírodní i krajinný rámec místa. Respektování původních struktur zeleně, měkké modelace terénu, jakož i přírodních materiálů vytvořilo jasnou osnovu rodinné vily, jež tak prezentuje prostřednictvím svého citlivého vztahu
k hodnotám okolní kulturní krajiny osobní preference a životní styl svého investora.

Výsledný objem sémanticky neohromuje ani nekřičí o své výjimečnosti do svého bezprostředního okolí, naopak svou výšku dovedně maskuje organicky zvlněným terénem, který se otvírá u vstupu do objektu a v podobě  zeleného zálivu s ochlazovacím jezírkem se přimyká k fitness centru se saunou. Svažitost terénu umožňuje pobytovou část zahrady s bazénem v jižní části napojit na již jednopodlažní hmotu s velkou mírou intimity a bezprostřední návazností na všechny obytné prostory. Půdorysná hvězdicovitá forma podlaží vytváří ve svém kontaktu se svahem tři terénní laguny s různými funkcemi (příjezd aut, relaxace u saun, pobyt v zahradě u bazénu), aniž by se tyto činnosti navzájem rušily. Tři ramena odpovídají třem základním funkčním celkům obytného podlaží (obývací prostor s jídelnou, klidová část ložnic, pobytová část návštěvníků) a při situování vertikální komunikace do spojení těchto ramen jsou minimalizovány všechny docházkové vzdálenosti.  Natočení jednotlivých obytných celků respektuje orientaci objektu ke světovým stranám, nepříjemnost lokálního větru, jakož i fenomén výhledu na sousedící golfový areál. O vysoké kvalitě navrženého prostředí pro individuální bydlení svědčí fotorealistické vizualizace, které přesvědčivým způsobem deklarují
v opticky pozitivní a přitažlivé formě výsledky přemýšlení nad místem, objektem vily a její užitností.

Autorská zpráva

*

*

*

*