Truhlárna Tejnka

30.05.2019 Individuální bydlení

Erika Vašutová, Vladimír Vašut / under-construction architects
/ Nový dům respektuje historickou uliční stopu a místní výškové poměry. Zachovává specifický uliční charakter unikátního místa.

*

Na místě staré truhlárny měl vzniknout dům poskytující komfortní bydlení v původní zástavbě. Malebná čtvrť Tejnka pod parkem Ladronka v blízkosti Pražského hradu nás ovlivnila v tvarování jeho objemu. Plně respektuje historickou uliční stopu a místní výškové poměry. Zachovává specifický uliční charakter, díky němuž je dané místo tak unikátní. Nezarovnává fasádu do jedné linky, ale kopíruje rostlý průběh i s původními odskoky, díky němuž dům získává svou tvář a charakterem se přizpůsobuje lokalitě. Podkrovní prostor do ulice se stává obyvatelným díky střešním vikýřům.

Každý ze dvou objemů je rozdělen na dvě bytové jednotky. Obě disponují vlastním vstupem a okny přízemních místností. Parter komunikuje s ulicí, neuzavírá se vůči ní, naopak se jej snaží vtáhnout do vzájemné interakce.
To je podpořeno i minimalizací dopravní zátěže domu – pouze jeden vjezd pro zaparkování všech aut.

Sklon střechy, její orientace i členění uliční fasády vychází z původní zástavby. Naopak směrem k jižní zahradě se stavba více otevírá, velká prosklená okna doplněná o terasy vytvářejí kvalitu současného bydlení.

Drobné měřítko okolní zástavby nás inspirovalo k rozdělení objektu na čtyři. Do každé jednotky se vstupuje přímo z ulice – intimní záliv vytvořený vmáčknutím fasády dovnitř, výškově o dva stupně zvednutý nad rovinu komunikace. V domu uplatňujeme princip „raumplanu“, díky kterému se snažíme maximálně využít objem budovy bez zbytečného navyšování hmoty
a nabídnout klientům zajímavé a funkční řešení. Úroveň domu přiléhající k zahradě je přibližně o metr zvýšený nad podlahovou úroveň směrem do ulice. Člověk přirozeně proplouvá po nepravidelných půlpatrech celým domem a nevnímá vertikalitu domu jako bariéru.

Každá jednotka disponuje svou vlastní venkovní terasou a malou zahrádkou. Celá zahrada se vzhledem ke stísněným poměrům na pozemku nachází nad podzemními garážemi. Mocnost zeminy nad stropní deskou garáží stoupá tak, aby bylo možné vysadit a pěstovat květiny, křoviny a nízké nenáročné stromy.

Užitná plocha 4 bytů: 961 m² bez společných garáží
Zastavěná plocha: 616 m²
Zahradní architekt: Flera, s.r.o.

Autorská zpráva
Foto a výkresy under-construction architects
Vizualizace Studio Horák pro Skupina T.E