Soutěž na rodinný dům v Ústí n. L. / návrh 1

20.04.2011 Individuální bydlení, Soutěže

Luděk Rýzner, Jiří Vincenc / OK PLAN architects
Dům je maximálně prosklený, aby bylo dosaženo dokonalého výhledu z místností. Intimitu prostor zajišťují velké přesahy teras.


„Důvodem pro soutěž byla neschopnost definovat přesnou představu. Připravil jsem sice ve fázi zadání ukázky realizací v časopisech, nedokázal jsem ale konkretizovat alespoň přibližně finální vzhled. Soutěž tedy byla maximálně volná a záleželo jen na fantazii architekta. Oslovení týmů mi proto vyhovovalo více než předložení několika studií od jedné společnosti, chtěl jsem mít na výběr.“
Investor

*

Celkové řešení umístění stavby v území

Návrh řešení vychází ze zadání investora. Novostavba rodinného domu s příslušenstvím je umístěna v přibližném místě stávajícího objektu. S ohledem na dodržení příslušných norem a zvýšení míry soukromí byl však odstup od severní hranice navýšen. Navržená příjezdová komunikace je nejjednodušší variantou, pro její realizaci je však třeba dořešit majetkoprávní vztahy (část zasahuje na pozemek města).
Navrhujeme celý svah přemodelovat s ohledem na možnost obsluhy – viz výkres situace.

Architektonické řešení stavby

Návrh je koncipován jako jednoduchá hmota usazená na kamenném podstavci, který předěluje celý pozemek a jasně tak vymezuje soukromý a veřejný prostor. Dům je maximálně prosklený, aby bylo dosaženo dokonalého výhledu z každé místnosti. Intimitu prostor zajišťují velké přesahy teras, které při pohledu zespodu cloní nežádoucím pohledům do interiéru.

Veřejnou část zahrady tvoří odstavná plocha na automobily, velká garáž a „vinárna“. Na tuto zónu bezprostředně navazuje obytný prostor domu, vybavený veškerým zázemím v zadní části (do svahu). Ve druhém podlaží se pak nachází soukromá zóna, ložnice, dětský pokoj a relaxační místo se saunou, terasou, bazénem a grilem.

Konstrukčně materiálové řešení

Konstrukce stavby počítá s využitím železobetonových deskových prvků (opěrné zdi, stropy) v kombinaci se štíhlými ocelovými tyčovými prvky (ty by však měly být minimalizovány). Obklad terénních stěn je předpokládán z kamene, prosklené plochy domu v maximální možné míře bezrámové. Stínění domu a přirozené klima zajišťují přesahy teras, budou doplněny exteriérovými screenovými roletami.

Autorská zpráva