Rodinný dům v Čejči

20.04.2021 Individuální bydlení

Jiří Vojtěšek / VJTSK
/ Dům zajistí dostatek soukromí vůči sousední parcele, současně ale volnost, svobodu a vzdušnost pro společný život mladé rodiny.

*

Byli jsme osloveni klienty s požadavkem na návrh jejich rodinného domu
v Čejči na jihu Moravy. Vypracovali jsme několik variant řešení, klienti si jednu vybrali, momentálně se na ni zpracovává stavební povolení.

Pracovní varianty jsme uložili, zarchivovali a nechali ležet v šuplíku. Postupem času se nám po některých zastesklo, a nejvíce pak po té s atriem. Důvod, proč jsme ji navrhli, byl požadavek klientů na maximální otevření a prolnutí přízemí domu. Pro omezený rozpočet jsme nakonec dopracovali jinou. I s odstupem času má varianta s atriem své kouzlo, proto jsme se ji rozhodli ze šuplíku zase vytáhnout.

Stavební parcelu vzniklou rozdělením poměrně rozsáhlého pozemku na dvě poloviny dostali klienti jako svatební dar. Vznikly tak dva dlouhé úzké pozemky oddělené výškovým terénním zlomem a opěrnou zídkou. Severní a výškově výše posazená parcela je již dnes zastavěna garážemi a zázemím rodinné firmy. Jižní pozemek zůstal až doposud sadem.

Právě vztah sousedících pozemků, výškový předěl a požadavky klientů na technologie, a především kapacity parkovacích stání stály na začátku formování konceptu domu.

Dvojgaráž i velkorysé provozní a technické zázemí domu jsme přitiskli co nejblíže k hraně sousedního pozemku. Vstupní prostor a pokoj pro hosty jsme navrhli na opačnou stranu, tedy co nejdále od společné hranice parcel. Kompaktní objem přízemí jsme se rozhodli spojit s terénní vlnou, skrýt jej pod ni. Nechtěli jsme stavět dům na hranici ani pod ní, ale dům, který onu hranici sám napomůže definovat a co nejlépe zapadne do svažitého terénu.

Do centrální části dispozice jsme přidali atrium. To nám nejen umožnilo prosvětlit celé přízemí domu, ale především vytvořit dispozici obytného prostoru bez dělicích příček a bariér. Celý prostor přízemí je jím prosvětlen
a opticky propojen. Atrium se tak stává srdcem celého domu.

Jednoduchá přízemní hmota obytné části z jedné strany skrytá pod terén na sebe upozorní pouze světlem vycházejícím po setmění z prostoru vnitřního atria. Část ložnic hmotově reaguje na okolní kontext zástavby – triviální hmota se sedlovou střechou – jasná kontura domu – jednoduché materiály.

Výsledkem návrhu je jasně a přehledně členěný obytný prostor bez stěn, bez vnitřních příček. Prostor plný světla, ve kterém již za vstupními dveřmi je možné přehlédnout celé přízemí až do rozsáhlé zahrady se sadem. Dům, který zajistí dostatek soukromí vůči sousední parcele, současně ale volnost, svobodu a vzdušnost pro společný život mladé rodiny.

Autorská zpráva