Rekreační rodinné bydlení v Danubia parku

15.07.2019 Individuální bydlení, Rekreace, relaxace

CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS
/ Rekreační domy s možností trvalého bydlení jsou propojeny bujnou vegetací, přímý kontakt s vodou vytváří molo v návaznosti na dům.

*

 

Danubia park se bude rozprostírat na 220 ha v katastrálním území Městské části Bratislava Čunovo, na místě doposud nevyužívaných pozemků v okolí Hrušovské nádrže. Bude sloužit jako místo k rekreaci a bydlení v přírodním prostředí.

+

Autorský tým: Ondřej Chybík, Michal Krištof, Josef Chybík, Milan Domkář, Martin Šafář, Pavel Steuer
Zahradní architektura: Tomáš Babka

+

Projekt si klade za cíl vytvořit kvalitní residenční lokalitu s přímým kontaktem vodní hladiny a zasazením nemalého počtu rodinných domů do místa bývalého lužního lesa v řečišti Dunaje. Hlavním mottem projektu je tvorba místa pro žití v přírodě s odkazem na původní faunu a flóru.

Poměrně malé parcely jsou vizuálně propojeny bujnou vegetací a škálou vzrostlých dřevin. Jednotlivé pozemky jsou od sebe děleny pouze nízkou zídkou zajištující jasně vymezenou hranici, dojem celku divoké krajiny však nenarušují. Samotné rodinné domy jsou potom jasnými body v zeleni, místem bydlení uprostřed přírody na rozhraní vodní hladiny a parku.

Vzhledem k malé podlažní ploše domu (necelých 120 m2) jsme zvolili jednoduchou formu umocňující objekt samotný. I takto malý dům může disponovat reprezentativním prostorem obývacího pokoje, velkorysými výhledy do okolí, terasou v patře i v přízemí.

Dům je umístěn v husté vegetaci, ta je velmi bohatá. Důraz je kladen na preciznost při výběru druhů a při zakládání zahrady čímž je docílen její prakticky bezúdržbový provoz po všechna čtyři roční období. Bylinné druhy dorůstají různých výšek a jejich střídání vytváří gradaci zejména při pohledu od domu do zahrady.

Celá zahrada je dotvořena neustále se opakujícím výhledem na vodní hladinu, přímý kontakt s vodou utváří molo v návaznosti na dům.

Podlahová plocha1800 m2 (15 x 120 m2).

Autorská zpráva
Vizualizace Miss3.cz