Obytný soubor Na Krutci

29.12.2010 Bytové domy, Individuální bydlení

Kuba, Pilař architekti, atelier DRNH, Rudiš-Rudiš, ABM architekti
Obytný soubor vznikl na základě tří architektonických soutěží – urbanistické, soutěže na 1. etapu a soutěže na 2. a 3. etapu.


Pozemek určený pro nový obytný soubor leží na hranici městské zástavby a volné přírody. Koncept řešení vychází právě z této skutečnosti. Horní, jen mírně svažitá jižní část území, navrženou pevnou pravoúhlou strukturou navazuje na uliční řád sousední vilové čtvrti. V tomto prostoru jsou umístěny bytové domy, řadové rodinné domy a vstupní objekt.

Ve východní části areálu je sportovní hala a na venkovních plochách jsou umístěna hřiště pro tenis a míčové hry a pobytová louka s dětským hřištěm.

Řada čtyř bytových domů, které stojí na hraně, kde území začíná prudce klesat směrem na sever, tvoří předěl v charakteru zástavby. Skupina 13 rodinných domů v severovýchodní části lokality svým konceptem volně stojících domů na vlastních parcelách navazuje na původní zástavbu podél ulice Na Krutci, současně je rozmístění domů podřízeno plasticitě terénu, zeleň se stává integrální součástí prostoru.

Architektonické řešení má evokovat atmosféru solidních nadčasových jednoduchých domů z bezúdržbových materiálů, jako je režná cihla a pohledový beton. Režná cihla a pohledový beton jsou klasické přírodní, dobou ověřené materiály, které dobře stárnou a psychologicky působí velmi solidně. Jako kontrast k těmto pevným materiálům je na částech některých domů navržena hladká omítka, obklad z dřevěných a cementotřískových desek nebo lamel.

Obytný soubor není rozdělen ploty nebo zdmi na uzavřené části, terén a zeleň mezi budovami horizontálně plyne, celá stavba se stává průchozí a transparentní.

Autorská zpráva

Foto Ester Havlová a archiv autorů

*

První soutěž

Urbanistické řešení

Porota

Zástupci investora: Metrostav Krutec, s.r.o., Ing. Tomáš Bílek, Ing. Hlaváček; nezávislí porotci: Ing. arch. Dalibor Borák (ČKA), Ing. arch. Bohumil Beránek (Městská část Praha 6), prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Ing. arch. Jaroslav Šafer

1. cena Kuba, Pilař architekti

Další účastníci soutěže

John Eisler, Stanislav Makarov, Zdeněk Zavřel, Martin Rudiš, Vítězslava Rotbauerová, Václav Králíček, A.D.N.S.

Autoři vítězného urbanistického návrhu vytvořili základní regulace pro další soutěže na 1. až 3. etapu výstavby, aby se soubor neroztříštil architektonicky ani materiálově (jednoduché objemy, řešení lodžií, stínicích systémů na fasádách). Materiály měly vytvořit pojítko mezi všemi autory.

*

Druhá soutěž na 1. etapu výstavby

Návrhy na řešení bytových a řadových domů

Společný projekt zpracovaly ateliéry Kuba, Pilař architekti, DRNH architektonická kancelář

*

Třetí soutěž na 2. a 3. etapu výstavby

Návrhy na řešení rodinných vil

Projekty: Kuba, Pilař architekti, Rudiš-Rudiš, ABM architekti

*

Záměr investora

Investor pokládá území za mimořádně vhodné pro stavbu zdravého, klidného, krásného a architektonicky jednotného obytného celku. Přírodní rámec nabízí realizaci nadstandartních a luxusních obytných domů v zeleni, tak jak tomu bylo u výtvarnické kolonie Ořechovky, stavěné podle koncepce 20. let, anebo u kolonie Baba, realizované o deset let později podle návrhu architekta Pavla Janáka.

Výsledkem představ investora by měl být areál originální, reprezentativní s vysokým komfortem provozu a s výrazovou mnohostí a originalitou staveb v harmonickém celku.

*

Koncepce souboru

Chtěli jsme urbanisticky navázat na stávající zástavbu Vokovic v místech, kde je areál napojený na okolí, i když bylo zadání od počátku koncipované tak, aby celý areál byl uzavřený s jedním vjezdem. Investor se tím snažil poskytnout klientům určitou míru bezpečnosti. Myslíme si, že je to škoda, protože areál není s Vokovicemi důsledně propojený, ale museli jsme to respektovat. Při pohledu na situaci vidíme, že u vjezdu je návaznost logická, pak pokračujeme dolů kolmou komunikací, která je poměrně dlouhá a na konci slepá. Určitě by bylo lepší, kdyby mohla mít další návaznost na okolní zástavbu.

Vlastní prostorový koncept je vlastně jednoduchý, v horní jižní části, která je poměrně rovná, je skupina šesti vyšších bytovek, které navazují na výstavbu ze 70. let nad areálem. Bytovky řazené do tvaru L vytvářejí ochranu a soukromí dvěma řadám řadových rodinných domů, které jsou umístěny těsně u sebe. A severní hrana bytových domů je předělem, kde terén začne prudčeji klesat a páteřní komunikace se začíná vlnit, na ni jsou jako hrozen zavěšeny jednotlivé rodinné vily.

Velkou roli hrál výhled do údolí. Potom má svoji logiku, že bytovky jsou nahoře, odkud je z nich přes nižší rodinné vily vidět na celý sever Prahy, údolí Vltavy u Suchdola, kostelík na Babě i Bohnice. Vůbec nemáte pocit, že jste v Praze, po pravé straně území je Červený vrch a po levé drobnější domky starých Vokovic.

Výhled byl vlastně alfou omegou úvah, jak domy koncipovat. Komplikací je to, že svah padá směrem k severu, kde je krásný výhled, ale osluněná je opačná strana. Od samého počátku jsme tedy řešili, kam orientovat obytné prostory, a přiklonili jsme se k severu, na výhledy. V tom je rozdíl mezi našimi domy a domy architekta Rudiše, které jsou naopak otevřeny na jih, směrem nahoru.

Ladislav Kuba, Tomáš Pilař