Obytná věž Na Perštýně

11.11.2009 Individuální bydlení

Pavel Macar / Fast ČVUT, vedoucí práce Zora Martinová
Bakalářský projekt rodinného domu s vegetativní fasádou na velmi malé parcele nedaleko Betlémské kaple.

Koncepce

Při návrhu rodinného domu do dané lokality jsem se inspiroval historickými podklady, ale také velmi malou půdorysnou plochou parcely končící trojúhelníkovým tvarem. V dřívějších dobách bylo na jižní straně Starého Města mnohem více kostelů a věží, například v Bartolomějské ulici stával do 13. Století kostel sv. Štěpána. V ulici Betlémské stával do 18. Století kostel sv. Ondřeje. Po renesanční obnově byl zbaven věže kostel P. Marie Sněžné stojící u Jungmannova náměstí.

Svým návrhem jsem chtěl „stověžaté Praze“ alespoň jednu věž navrátit, a to obytnou, která by nijak nenarušovala architekturu historického města.

Dalším podnětem návrhu je nedostatek zelených ploch a vysoké zeleně v centru Prahy. Strom rostoucí na parcele je v okolí několika bloků jedinou zelení. A to bylo mou inspirací pro návrh netradiční zelené fasády. „Když není dostatek místa na zemi, je ho dostatek na fasádě.“ Zelená fasáda dodává „obytné věži“ nestálý vzhled a vytváří proměnlivou architekturu, která se mění v závislosti na ročním období.

Objekt je umístěn přes celou šířku parcely při severní hranici pozemku. Poloha je dána orientací ke světovým stranám a návazností na stávající bytový dům. Hmotově se objekt skládá z vysokého kvádru, ke kterému je v 3. Np připojena hmota balkonu tvarem kopírující trojúhelníkový výběžek parcely. Návrh tím navazuje na štít barokního domu a balkon je prorůstán stávajícím stromem. V 6. NP se opakuje připojení trojúhelníkové hmoty, nad kterou vzniká prostor pro terasu s výhledem na Pražský hrad a Petřínskou rozhlednu.

Objekt je rozdělen po patrech na jednotlivé místnosti a funkce. V 1. NP jsou z důvodu záplavového území navržena parkovací stání se vstupem. 2. a 3. NP jsou vyhrazena pro galerii a ateliér.  Od 4. NP začíná obytná část domu a nejvýše položen je obytný prostor s výhledem na Hrad.

Fasáda je porostlá směsí sibiřských rostlin, které spolu s nosnou konstrukcí vytvářejí na jednoduché fasádě jemný čtvercový rastr navazující na pásová okna. Balkon je navržen z tahokovu, stejně jako opláštění západní stěny, ze které jen prosvítají otvory oken. Fasádu tak tvoří jen zeleň, sklo a kov.

Nezastavěná část pozemku bude spolu s přilehlým štítem po obložení ocelovým plechem využíván k promítání názvu aktuální výstavy v galerii, a bude tak upoutávat kolemjdoucí. V noci bude tento kout osvětlen třemi světly zapuštěnými v podlaze.

Inspirace

Zelený zaoblený obchod Ann Demeulemeester (Mass Studies, Soul, Jižní Korea 2007)
Netradiční zelený dům porostlý stále zelenými rostlinami. Skrývá v sobě nejen obchod s oblečením v úrovni ulice, ale i další multi-shop v suterénu a restauraci v patře. Vše je spojeno zelenými schodišti ze stále zelených rostlin, jimiž je porostlá i fasáda domu.

Nástavba na střeše domu z roku 1905 (Petr Hájek, Praha-Letná, 2008)
Byt ve střešních partiích domu na pražské Letné je v chráněné památkové zóně, ale nijak nenarušuje panorama Starého Města. Trvalo déle než rok, než se podařilo přesvědčit památkáře, aby se stavbou souhlasili.

Přestavba sila na rodinný dům (Szymon Rozwalka, Tomáš Pejpek, Olomouc, 2007)
Adaptace budov obilného sila na obytnou funkci. Realizace získala Grand Prix architektů 2008 v kategorii Rodinný dům.

Autorská zpráva

*