Nová generace Freedomku

24.08.2012 Individuální bydlení

Marek Jan Štěpán, Jiří Brosch / Atelier Štěpán
Nový Freedomek preferuje návrat ke kořenům bydlení a
principy racionální ekologie tvořené „selským rozumem“.

*

Nový směr architektury, tzv. racionální ekologii, návrat ke kořenům bydlení, špičkovou technologii zpracování, nejlepší přírodní materiály ve spojení s nízkými provozními náklady a šetrnost k životnímu prostředí – to vše spojuje nová generace Freedomku M.

Nový Freedomek M (medium) je k vidění v Mýtě u Tachova a od minulého týdne také ve Zlíně. Architekt zde rozvíjí novou koncepci přístupu k odpočinkové zóně, tzv. freesezení. Hlavní odpočinkový prostor je umístěn v obytné kuchyni, která je centrální částí Freedomku.  Nový model je větší o 5 m², což umožnilo vytvoření prostornější koupelny.

„Při koncipování nové  generace Freedomku jsem přemýšlel o návratu člověka ke kořenům, o tradičních principech bydlení, o zcela jednoduchých, ale dnes opomíjených věcech. Má sloužit člověk domu, nebo právě opačně?  Kam zmizel všemi muži milovaný divan v kuchyni, kam se poděly stolky na milostné dopisy? Na prvním místě je svoboda člověka a úcta k jeho času,“ říká autor Freedomku, architekt Štěpán.

Racionální ekologie

Nová generace Freedomku je přelomová také v přístupu architektury k bydlení a využívání „módních tendencí“. Ne vždy je ekonomicky i ekologicky přínosné vytvářet za každou cenu například pasivní domy nebo využívat komplikované technologie řízení domu. „Od této generace Freedomku začínáme pracovat
s principy racionální ekologie tvořené selským rozumem
, ne tlakem technologických firem. V tomto vnímání pak vítězí jednoduché principy nad složitými technologickými celky,“ vysvětluje Marek Štěpán. „Při vytváření Freedomku nám jde o kvalitu použitých materiálů, pohodlí bydlení včetně nákladů na jeho pořízení
a provoz. Nechceme používat nejrůznější pseudoekologické technologie, které jsou v rámci konkrétního řešení neefektivní a spíše projekt prodražují a jen sledují líbivé trendy.“

Bydlení za cenu městské garsonky

Freedomek obsahuje technologie, které nabízejí uživateli téměř bezúdržbové a beznákladové bydlení. Úsporu energie při vytápění zajišťují tepelně-izolační vlastnosti stěny, jejíž tloušťka 30 cm odpovídá tepelně-izolačním vlastnostem cihlové stěny o šířce 3,6 metru.

Freedomek je vyroben z 95 % ze dřeva. Jeho nosná konstrukce z lepeného dřeva má přesné spoje podle švýcarského patentu. Zateplení tvoří dřevovláknitá izolace, která má vynikající fázový posun „den-noc“. Plášť Freedomku je difúzně otevřený, fasáda je zpracována ze severského modřínu. Vytápění domu je možné více způsoby od designového krbu až po tepelné čerpadlo.

Freedomek nabízí moderní a téměř bezúdržbové bydlení, zároveň však jeho uživatelům navozuje atmosféru útulného domova,“ říká Jiří Brosch, propagátor životního minimalismu u nás a autor názvu Freedomky. „Stál jsem u zrodu projektu, který mne pohltil natolik, že jsem přerušil profesní dráhu šperkaře. Nicméně projekt Freedomky je pro mne svým způsobem také »životní šperk«.“

Díky technologii zpracování, kvalitě použitých materiálů i inovativnímu přístupu si Freedomky za rok působení na trhu upevnily pozici lídra a tvůrce trhu
v oblasti svobodného bydlení s vlastním vývojem a technologickým
i intelektuálním zázemím.

Tisková zpráva
Foto archiv autorů

*

První model domu, na kterém pracovalo 130 lidí, představili jeho autoři na podzim 2010 na Václavském náměstí v Praze. Od té doby vznikly další, větší modely, v republice a dalších zemích zatím stojí 17 freedomků,  dalších šest se vyrábí. Více informací najdete na stránkách freedomky.cz.