Krajinný dům Vlna

03.12.2020 Ekologie, Individuální bydlení

Tadeáš Matoušek, Veronika Müllerová / MXM ARCHITEKTI
/ Parcela v přírodní lokalitě si vyžádala specifický, neobvyklý přístup.
„Dům si oblékl mimikry“, aby co nejvíce splynul s prostředím.

*

Místo
Stavba je umístěna na území přírodního parku, v ochranném pásmu přírodní rezervace a leží uvnitř hranice územního systému ekologické stability (ÚSES).
Pozemek je obklopen bujnou divoce rostoucí zelení, podél jižní hranice protéká potok, ze severu je přístup na pozemek z asfaltové cesty. V širším okolí pozemku se nachází roztroušená zástavba historických usedlostí
a směrem na jih podél komunikace začíná zástavba rodinných domků a chat, která postupně přechází až v souvislou městskou zástavbu. Na pozemku se nachází původní objekt ve velmi zdevastovaném stavu.

Urbanistické řešení
Naší snahou bylo navrhnout objekt tak, aby navazoval nejen na historii místa, ale aby zároveň splynul s jedinečným přírodním prostředím. Vzhledem k tomu, že se na pozemku nachází torzo původního objektu, bylo umístění předem dané. Vzhledem ke světovým stranám je objekt umístěn optimálně – vjezd
a hlavní vstup je orientován ze severní  příjezdové komunikace, ke které je objekt otočen „zády“, pobytové místnosti se otevírají směrem k jihu prosklenými plochami, které opticky vtahují okolní zeleň do interiéru. Zdá se tak, že objekt je zelení prostoupen. Koruny stromů v těsné blízkosti budovy se stávají přirozenou formou přistínění.
Oplocení pozemku plní účel primárního zabezpečení objektu. S ohledem na migraci drobné zvěře a živočichů byl navržen průlezný systém ze samostatných tyčovin, které jsou částečně doplněny pnoucí zelení a „živými“ ploty.
Dům má polozapuštěný suterén a dvě nadzemní podlaží. Umístění obytných místností do zvýšeného přízemí a patra je motivováno mimo jiné blízkostí potoka rozlévajícího se v období velké vody do údolní nivy. Hledisko ochrany přírody doporučující minimalizovat průnik objektu  s terénem také významně ovlivnilo koncept návrhu.

Architektonické a dispoziční řešení
Parcela v unikátní přírodní lokalitě si vyžádala specifický, neobvyklý přístup. Významným kritériem se kromě stavebního programu stal v úvodu tvorby konceptu jasný záměr nepoškodit ráz prostředí, využít a zapojit inspiraci přírodou nejen do spektra použitých materiálů, ale zejména do hledání ideální formy budovy. Uplatněním tohoto přístupu stavba získala tvar vlny – prostorové stuhy potažené dřevem a zelení.
Suterén budovy zaujímá garáž, sklady a technologické zázemí. Zvýšené přízemí, do kterého je rampou veden hlavní vstup z ulice, obsahuje pokoje vybavené šatnami a koupelnami. S ohledem na delší časový horizont a možné scénáře soužití více generací rodiny je část přízemí plně autonomní jednotkou. Hlavní společný obytný prostor je navržen v patře, ve vysuté pozici v korunách stromů a s vyhlídkou z terasy nad vodním tokem do „divoké“ přírody. Prosklené stěny vybavené slunečními clonami jsou orientované do zeleně. Na velkou, od obývacího pokoje oddělitelnou kuchyň navazuje jídelna. Aby mohla maximální část pozemku zůstat v neporušené přírodní formě, byla zahradní úprava navržena na střeše přízemního křídla domu v návaznosti na obytné prostory patra a jejich terasy. V prostoru pobytových teras je dále navržen exteriérový integrovaný krb a vířivka zapuštěná do dřevěné paluby.

Konstrukční řešení
Konstrukční systém byl zvolen s ohledem na minimalizaci zátěže pro životní prostředí. Vlna plynule obaluje hmotu přízemí a patra – je tvořena dřevěnou lamelovou skořepinou, ostatní části jsou z dřevěných lepených vazníků
a stěnových panelů. Suterén a ztužující stěny jsou z monolitického betonu s ohledem na stabilitu i akumulační schopnost a teplotní setrvačnost budovy. Střecha je osázena extenzivní zelení, která zajišťuje retenci dešťové vody,
a zároveň vylepšuje vnitřní klima s ohledem na tepelné zisky a ztráty.

Barevné a materiálové řešení
Vzhledem k umístění objektu v přírodním parku byly zvoleny pouze přírodní materiály (dřevo, sklo, kámen) v přirozených odstínech – „dům si oblékl mimikry“, aby co nejvíce splynul s prostředím. Pouze přírodní materiály mají schopnost přirozeně stárnout do krásy, a dům tak získává další rozměr „opravdovosti“.

Zahrada
Pozemku bude s ohledem na přírodní rezervaci ponechán čistě přírodní ráz. Komponovaná zeleň bude použita pouze jako součást objektu, tj. na střeše
1. NP s návazností na pobytovou terasu.
Plocha pozemku 1130 m², užitná plocha domu 276 m², zastavěná plocha pozemku 15 %.

Autorská zpráva