Dva domy v Jizerských horách

23.04.2021 Individuální bydlení

Vladimír Balda
/ Přestože jeden z domů navazuje na tradiční zástavbu a druhý se řadí k moderní architektuře, oba respektují své prostředí, okolní přírodu.

*

Rekreační dům Josefův Důl

Místem navrhované stavby je intenzivněji zastavěná část obce Josefův Důl
v Jizerských horách. Svažitý a nezastavěný pozemek je orientován k západu
s výhledem do údolí řeky Kamenice.

Umístění domu je navrženo ve spodní části parcely, v blízkosti přístupové cesty, která s pozemkem přímo sousedí. Jednoduchý tvar domu
s obdélníkovým půdorysem a zastřešením sedlovou střechou respektuje tradiční zástavbu v daném místě. Přímo na místní komunikaci navazuje
i parkovací stání pro obyvatele domu.

Dům je navržen pro rekreační bydlení rodiny s dětmi a přechodnému způsobu bydlení odpovídá i menší velikost domu. Přízemí domu je vyhrazeno pro obývací pokoj, kuchyni s jídelnou a nezbytné hygienické a technické zařízení.
V patře jsou umístěny dvě samostatné ložnice osvětlené okny ve štítových stěnách. Zbývající prostor galerie je vyhrazen pro práci nebo příležitostné přespání.

Dům je do svahu osazen tak, aby zemní práce byly co nejmenší a současně aby se co nejméně měnil tvar terénu. Nutným zarovnáním do roviny při východní fasádě domu vzniká terénní zlom, který vyrovnává opěrná zídka z kamene rovnaného na sucho.

Sokl domu, nejvíce viditelný na západní fasádě domu, má přizdívku
z nepravidelných žulových kamenů. Fasáda je obložena obkladem ze svisle kladených prken, která jsou proti vlivu povětrnosti ošetřena opálením. Rámy oken a prosklených stěn jsou opatřeny krycí barvou velmi světlého odstínu. Střecha z falcovaného plechu má tmavě šedý odstín. Venkovní úpravy doplňuje dvojice teras přímo navazující na jídelnu nebo obývací pokoj.

*

Rodinný dům ve strmém svahu

Místo stavby pro rodinný dům je výrazně svažitý pozemek v okrajové části Liberce, v místě, kde začínají svahy Jizerských hor. Pozemek má jasný obdélníkový tvar s delší stranou ve směru svahu. Návrh domu se v co největší míře přizpůsobuje svažitému terénu a jeho orientaci vůči světovým stranám. Předpokládané zemní práce a terénní úpravy jsou minimální a většina plochy pozemku zůstane stavbou domu nedotčena.

Objem domu se skládá ze dvou na sebe přímo navazujících hranolů, které vzájemným umístěním vytvářejí půdorys ve tvaru písmene T. Každý z hranolů má odlišnou dispoziční náplň a konstrukci, rozdílný je i způsob založení obou částí domu.

Větší hmota obsahuje obytný prostor a dvě ložnice, k nimž jsou přiřazeny šatna a koupelna. Na obývací pokoj navazuje zavěšený balkon s orientací k jihu a výhledem do údolí. Do menší hmoty se vstupní předsíní byla umístěna kuchyň se spíží, samostatná toaleta a technická místnost.

Autorská zpráva

*

*

*

*

*