Dům ve svahu, Liberec

16.07.2010 Individuální bydlení

Tereza Naarová / FUA TU Liberec, ateliér Miroslava Meleny
Návrh řešení lokality umístil rodinné domy do svahu nad údolím, které si tak zachová svůj přírodní charakter.

Lokalita

Řešená lokalita se nachází na místě bývalého libereckého výstaviště. I když území leží nedaleko centra města, tvoří poměrně klidnou a uzavřenou zónu. Tento přírodní charakter místa jsem chtěla zachovat a vytvořit zde rodinné domy, které by jejich obyvatelům nabízely kontakt s přírodou a ničím nerušené bydlení v dnešní tak hektické době. Prostor výstaviště jsem rozdělila na dvě části. Samotná obytná zóna je umístěna do svahu, což poskytuje možnost výhledu na celé údolí a zároveň odstup od okolní vilové zástavby. Dolní část území je zamýšlena jako parková plocha, která si zachová svůj přírodní ráz.

Koncept

Samotný rodinný dům je založen na vertikálním členění, k čemuž přímo vybízí jeho poloha v poměrně prudkém svahu. Dům se skládá jakoby ze dvou částí, které jsou vůči sobě  výškově posunuty. Tyto dvě části jsou navzájem spojeny schodištěm v centrální části domu, které probíhá všemi patry a tvoří tak prostorové i komunikační propojení celého domu. Příjezd k domu je řešen shora, od čehož je odvozena celá jeho dispozice. Přes vstupní halu se dostaneme do společného obytného prostoru, kuchyně a jídelny, který zabírá horní dvě polopodlaží. Ve spodních podlažích jsou pak umístěny pokoje a ložnice, které již vyžadují větší soukromí. Nejníže je položena kotelna, prádelna a ostatní technické zázemí domu. Součástí stavby je také terasa s výhledem do údolí a těsnějším kontaktem s okolní přírodou.

Konstrukční řešení

Dům je řešen jako betonová konstrukce, kterou tvoří hlavně obvodové nosné zdi a dva přiznané centrální pilíře. Toto řešení umožňuje poměrně volnou vnitřní dispozici, které jsem chtěla docílit především v horní části domu. Možnost částečného rozčlenění horního prostoru poskytují posuvné skleněné stěny. Vnější povrchy tvoří dřevěný obklad, který může umožnit lepší splynutí domu s okolním prostředím.

Autorská zpráva