Bydlení pro velké rodiny / 2040

12.10.2010 Bytové domy, Individuální bydlení

Jonáš Krýzl / VŠUP, vedoucí práce Ivan Kroupa, Jana Moravcová
Návrh nové typologie pro bydlení budoucnosti s jednoduchým univerzálním řešením pro různá umístění.


V souvislosti s právě probíhající výstavou Modulové bydlení je studentský návrh univerzálního půdorysu, který se dá také skládat do větších celků, zase zajímavým „pohledem do budoucna“. Nejenom tento projekt, ale také práce dalších finalistů naší studentské soutěže můžete vidět do 27. října 2010 v showroomu VBO Praga – Viabizzuno (Svornosti 12, Praha 5). Výstavu provázejí přednášky architektů, na které průběžně zveme v aktualitách.

*

Pracovali jsme s představou společnosti v České republice v roce 2040.
Po hluboké krizi, kdy se vše zdá beznadějné a pokřivené, společnost doufá v impuls, který by obrátil další vývoj. Nic není jisté; známé a zažité neplatí, není o co se opřít. V této chvíli začne sílit snaha o posílení tradičních hodnot a základních sociálních vztahů a vazeb, především návrat k rodině jako základní a nejdůležitější lidské fungující jednotce. Rodina je základem společnosti a děti jsou symbolem a potenciálem budoucnosti. Stát podporuje tuto snahu a zvýhodňuje rozvíjející se rodiny, které se rychle rozrůstají o nové potomky a zpevňují své vnitřní vazby.

Tyto představy mě vedou k návrhu nové typologie, k jednoduchosti, univerzalitě řešení, k přehodnocení nároků na soukromý a společný prostor. Vzniká jednoduchá architektura s jasným centrálním půdorysem, s potenciálem pro různá umístění a různé dimenze.

Autorská zpráva

*

Hodnocení poroty: Bydlení blízké budoucnosti… Vize bydlení v blízké budoucnosti je inspirativní téma, v tomto projektu elegantně vyřešené bez zbytečně designované architektury. Výborně řešené dispozice se skládají do mnoha podob bydlení, od malého bytového vila domu po městské celky. Projekt přivádí k zamyšlení ne nad formou designu a tvarem, ale nad smyslem a způsobem společného soužití jednotlivců, rodin, společnosti… Jaká bude v roce 2040?

*

*

*

*

*

*