Brownfield Řevničov

22.08.2012 Individuální bydlení

Pavel Martinek
Přestavba sýpky na bydlení není určena pro zcela standardní
rodinu, klient musí být uchvácen charakterem původní sýpky.

*

Brownfield z bývalé pekárny se nachází na východním okraji obce Řevničov. Dříve byla pekárna tvořena areálem s vnitřním dvorem, který byl obklopen objekty do ulice a hospodářskými staveními ve vnitřní části. Dodnes zůstaly zachovány pouze objekty do ulice, sýpka a komín, v jednom objektu již proběhla dříve přestavba na bydlení. Zbývající část, tj. mlýnice se sýpkou, na nové využití teprve čekají, stavební práce na objektu sýpky již započaly.

Stavební program pro využití sýpky se nehledal lehce. Investor veden snahou zachránit objekt sýpky zvažoval řadu možností, jak s objektem naložit. Zprvu se uvažovalo o využití na jeho vlastní reprezentativní kanceláře nebo bydlení, nakonec padlo rozhodnutí na výstavbu netradičního bydlení pro další prodej. Takové rozhodnutí může být v obci, která je již poměrně vzdálena od Prahy, velmi nejistým podnikem, o to více je však chvályhodné. Stavební stav sýpky byl v takovém stadiu, kdy nebylo nic jednoduššího než objekt zbourat a na uvolněném pozemku vybudovat cokoliv jiného, standardního. O záchraně sýpky možná rozhodly také vnitřní stěny, které jsou z krásného pohledového betonu s horizontální strukturou po deskovém bednění, povrchu, jaký se v moderních stavbách dociluje velmi pracně a draho. Také se zde dochovalo původní litinové schodiště, které je nyní rozebráno, repasováno a připraveno z části k opětovnému použití.

Od počátku bylo jasné, že vertikální bydlení není pro zcela standardní rodinu, klient musí být uchvácen charakterem původní sýpky, jinak by se s touto atypičností asi těžko sžíval. Protože konečný uživatel je zatím neznámý, vycházeli jsme při tvorbě dispozice z potřeb čtyřčlenné rodiny. S menší rodinou bychom sice docílili velkorysejšího řešení vnitřních prostor, z hlediska prodejnosti jsme však volili tuto cestu. Vnitřní prostory jsou určeny především vnitřním nosným křížem sýpky tvořícím na každém podlaží 4 místnosti 3 x 3 m, vyřezáváním otvoru v těchto zdech jsme docílili jejich propojování podle předpokládaného účelu; prostory poskytují dostatečnou variabilitu. Stropní desky se dělaly všechny nové, protože jak známo, sýpka je původně dutý objem.

Asi zásadní věcí při tvorbě takové dispozice je, jakým způsobem funkce bydlení vertikálně vrstvit. S horními podlažími jsme vždy počítali pro klid, relaxaci, výhled, odpoutání se od okolí, tedy pobytovou manželskou ložnici s případnou vestavbou pracovny.  Nižší podlaží nejblíže k terénu jsou určeny pro dětské ložnice (ložnici) a koupelnu. Uprostřed se nachází jídelna s kuchyní a malým denním obývákem. Právě toto podlaží je středobodem pro setkávání rodiny a přes strop je opticky propojeno s pobytovou ložnicí na posledním patře.

Přízemí je vstupem do domu s prostorným zádveřím a šatnou. Jelikož přízemí sýpky tvoří sloupy vynášející horní krabici, zachovali jsme tento výraz, otvory ve skeletu jsme vyplnili průsvitnými polykarbonátovými panely. Přízemí tak výrazově chápeme jako „ještě exteriér“ asi stejně, jako když u objektu ve svahu musíme ke vstupu do domu překonat určitou výšku. Především pocitově tím děláme dům nižším.

Zvláštností dispozice je fakt, že v takto determinovaném půdorysu nelze vytvořit plnohodnotný obývací prostor. Ten zde „rozdistribuováváme“ k dalším místnostem. Vzniká tak malý „denní obývák“ mezi kuchyní a jídelnou a „večerní obývák“ v rámci pobytové ložnice. Z vlastní zkušenosti může takové řešení velmi dobře fungovat, překročí-li člověk zažitou představu o obýváku jako největší hale v bytě, místnosti pro televizi.

Až zcela na závěr se zmíním o vnějším architektonickém výrazu, neboť ten v porovnání s tvorbou vnitřní funkce nebyl tolik složitým. Vertikální hmota proporčně nepodobná rodinnému domku si „sama říkala“ o volnou kompozici oken. V základě vychází z dominantních dvou horních štítových oken, které zachovávají původní stopu, dříve v nich bylo umístěno zdvihací zařízení. Tím byl dán základní tvar a proporce pro další otvory. I přes nahodilost uspořádání otvory přesně reflektují funkce místností za nimi.

V budoucnu se má v areálu pokračovat další novou výstavbou, či rekonstrukcí sousední mlýnice. V obou případech se ukazuje, že bude snaha po architektuře ctící charakter brownfieldu.

Autorská zpráva
Foto archiv autora