Auto-family House

05.04.2018 Individuální bydlení

KWK Promes
/ Aby se zachovala intimita zahrady, vyzvedl se dům se zahradou do patra. Příjezdová cesta tunelem se stává součástí domu.

*

Dům rozvíjí myšlenku nové typologie rodinného domu. Neobvyklé koncepty řešení předvedl ateliér už ve svých předchozích realizacích, u domů Aatrial, v Radlinu nebo Skrytého domu. Také tyto koncepty byly silně ovlivněny příjezdovou cestou jako hlavního vstupu do budovy a garáže v kombinaci s obytným prostorem.

*

Auto-rodinný dům

K pozemku je možný přístup a příjezd pouze z jižní strany, optimální orientace zahrady je tedy v rozporu s polohou příjezdové cesty. Proto byly zahrada
a dům vyzvednuty na úroveň patra, zatímco vstup zůstává na úrovni přízemí.

Pro pohodlí obyvatel vede příjezdová cesta k zahradě a vytváří jednoduché spojení mezi oběma podlažími. Aby se intimita zahrady zachovala a nebyla rušena vjezdem, překryla se příjezdová cesta zelenou střechou a stěnami. Vznikl tunel, který stoupá do zahrady a stává se domem.

Majitel domu je sběratelem umění, jeho záliba inspirovala koncept řešení, který spojuje vstup, vjezd a galerii obrazů umístěných v tunelu. Obytná plocha se tak rozšířila až na příjezdovou cestu a auto se stává nedílnou součástí interiéru.

Nová typologie rodinného domu

V současné době se rodinné domy stavějí na předměstích a okrajích měst. Auto hraje významnou roli jako hlavní dopravní prostředek.
Koncept reaguje na tuto skutečnost, do domu se „vstupuje“ jízdou přes garáž a hlavní vchod se téměř nepoužívá. V auto-family domě je garáž, typická součást „nečisté“ zóny pro běžné domy, nyní zástupcem zóny vstup-vjezd.

Nová typologie rodinného domu je tedy definována spojením vstupu
a příjezdové cesty, vjezd je tu součástí „čisté“ zóny. Jízda garáží se stává příjemným zážitkem, je navíc obohacena obrazovou galerií.
Díky tomuto řešení a možnostem současných technologií se auto (pro některé klienty stále důležitější pro zajištění komfortu života) stává také zajímavým prvkem interiéru.

Autorská zpráva
Foto archiv autorů