Areál Hendlův dvůr

29.07.2019 Individuální bydlení

Petr Burian, Pavel Uttendorfský, Jiří Vojtěšek / DaM
/ Navržené domy se snaží nenarušit hodnotnou atmosféru místa. Pláště porostlé zelení nechají domy splynout s krajinou.

*

Záměrem návrhu je respekt ke stávající podobě a fungování historického areálu založený na očistění původních staveb od nevhodných pozdějších přístaveb a úprav, nenásilném začlenění prvků soudobé architektury. Rozšíření stavební parcely je možné demolicí nevyhovující přístavby kanceláří (původních stájí). Hmotové uzavření areálu umožní maximální soukromí a komfort nových obyvatel.
Objekt hostince je ponechán čistě komerčnímu využití. Návrh počítá
s kombinací komerční a veřejně prospěšné náplně sloužící jak rezidentům, tak obyvatelům v okolí areálu. Mohou tu být ordinace, ateliéry, klubovny.

Hmotový návrh dostavby respektuje půdorysnou stopu odstraněného objektu, současně je obohacen o tři viladomy stejného tvarosloví stojící podél hřbitovní zdi. Cílem je jasné a čitelné oddělení původních částí historického areálu od nově navržených objektů.
Nové domy se nesnaží překřičet původní stavby, a tím narušit atmosféru místa, která je jednou z jeho hlavních hodnot. Řešení viladomů i z nich seskládaného „znovupostaveného“ objektu je založeno na konceptu domovních štítů, které oddělují jednotlivé jednotky, navíc zamezují výhledům na sousední parcely či přes hřbitovní zeď.
Fasády rovnoběžné s hřebenem díky své severojižní orientaci poskytují širokou paletu variant pro zpracování, které umožní přístup slunečního světla do každé místnosti dispozice. Vnější plášť nově navržených domů porostlý zelení nechá objekty přirozeně splynout s krajinou, současně také zamezí nežádoucímu přehřívání interiérů domů.

Autorská zpráva

*

Hendlův dvůr (také usedlost Šárecký dvorec) se nachází v ulici U Matěje. Areál je památkově chráněn, zdejší území bylo osídleno už v prehistorických dobách, stopy osídlení pocházejí z pozdní doby kamenné a pozůstatky osady z doby bronzové.
V polovině šestnáctého století se objevuje záznam o zdejší krčmě, kterou
v letech 1559 až 1560 vedl Jan Chlum. Pozemky kolem krčmy sloužily jako vinice. Kolem poloviny sedmnáctého století se majetek natolik rozrostl, že začal být označován jako dvůr. Majitelé byli až do konce sedmnáctého století pražští měšťané, v roce 1699 pozemky zakoupil první šlechtic – Ignác Vratislav
z Mitrovic. Nové budovy statku vznikly někdy kolem začátku osmnáctého století, majitel hodlal svůj majetek zvelebit, ale po jeho smrti bylo zase vše prodáno. Dalším šlechtickým majitelem byla baronka Antonie Skronská
z Bydžova, která Šárecký dvorec zakoupila v roce 1803, nechala ho opravit
a při rekonstrukci mu vtiskla jeho dnešní podobu. Název Hendlův dvůr se objevil v polovině devatenáctého století, kdy sídlo i s pozemky zakoupil Antonín Hendl. Po druhé světové stavbu spravoval Keramoprojekt, který provedl dílčí architektonické úpravy. V roce 1964 byla stavba prohlášena za chráněnou kulturní památku. Dlouhou dobu se zde nacházela oblíbená restaurace U Matěje, která byla v roce 2003 uzavřena.

Zdroj: www.neznamapraha.cz

*

*

*

*

*