Znojemské léto / úpravy bytového domu

13.02.2020 Bytové domy

Jan Veisser, Jan Hora, Barbora Hora, Tomáš Pospíšil / ORA
/ Zásahy se přizpůsobily charakteru domu. Největším viditelným vstupem je subtilní konstrukce ohraničující prostor teras.           

*

Dům se nachází na kraji památkové rezervace v místě bývalého hradebního příkopu. Jde o příklad kvalitního funkcionalismu od drážďanského architekta Ericha Veidla z roku 1932. Tato stavební vrstva je ve Znojmě poměrně ojedinělá.

Ke spolupráci nás oslovila velká rodina, která zde v jednom z bytů žije, se zdánlivě jednoduchým zadáním. Rozhodli se propojit dvě podlaží, svůj byt zvětšit o část dalšího bytu ve vyšším patře a druhou jeho část předělat na malý byt k pronájmu. Stavebníci si uvědomují jedinečnost místa, a proto nechtěli jít cestou stěhování, naopak zvýšení komfortu stávajícího bydlení.

Předmětem projektu byla změna dispozice, nové schodiště, které zabere minimum prostoru, zabydlení a zastínění teras. Zdánlivě malé zadání, které se ve výsledku promítlo do drobných zásahů v rámci celého domu. Zase se zde potvrdilo, že i malá rekonstrukce může být komplikovanější než novostavba.

Do domu jsme zasahovali s respektem. Odstranili jsme nevhodné nánosy
a nové zásahy jsme přizpůsobili charakteru domu. Největším viditelným vstupem byla kovová subtilní konstrukce ohraničující prostor teras, která je zaklíněna do stávajícího objemu. Naše zásahy nejsou kontrastní, vše splývá v jeden logický celek. Dřevěná paluba, velká okna, vestavěné květináče
z broušeného betonu plné bylinek, bílá plachta nad hlavou, která ve větru šustí, a výhled do Národního parku Podyjí. Útulná terasa se pro obyvatele stala dalším pokojem, kde tráví celé léto.

Spolupráce: STATIKA 3 STRUCTURE

Autorská zpráva
Foto Jan Hora

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*