Vila Augustus

20.09.2017 Bytové domy

Podlipný Sladký architekti
/ Bytový dům má nízkoenergetický provoz. Na vytápění v zimě i chlazení

v létě se využívá energie ze zemních vrtů.

*

Bytový dům Vila Augustus se nachází ve vilové čtvrti v pražských Strašnicích. Okolní zástavbu tvoří rodinné domy a dvojdomy vilového charakteru. Stavba vznikla na pozemku po demolici nevyhovujícího rodinného domu, parcela byla zvětšena přikoupením sousední zahrady. Bytový dům má čtyři nadzemní
a jedno podzemní podlaží, obsahuje 9 bytových jednotek a 17 parkovacích stání v podzemní garáži.

Jižní část pozemku je rozdělena na 3 pobytové zahrady přináležející
k přízemním bytům. Zahrady jednotlivých bytů jsou upraveny stupňovitě,
a reagují tak na svažitost pozemku a stávající vzrostlé stromy.

Dům je navržen a realizován jako nízkoenergetický, roční spotřeba tepla na vytápění nepřesahuje 50 kWh/m2. Vytápění bytů je navrženo jako teplovzdušné pomocí větracích jednotek s rekuperací umístěných v každém bytě. Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV je tepelné čerpadlo se čtyřmi zemními vrty. Větrací jednotky v jednotlivých bytech umožňují také pasivní chlazení v letním období a využívají rovněž energii ze zemních vrtů.

Hmota objektu je rozdělena do dvou třípodlažních hmot s vloženou zapuštěnou hmotou komunikačního jádra – schodiště s výtahem, která přechází do 4. ustupujícího podlaží. Hlavní hmoty domu a vložené komunikační jádro spolu barevně a materiálově kontrastují (světlá omítka, tmavý obklad).

Severní fasáda  do ulice Na výsluní je více uzavřená, dominují zde omítané plochy fasády s kompozicí francouzských oken a meziokenních panelů. Výrazné prosklení schodišťového prostoru do ulice umocňuje rozdělení objektu do dvou hmot.

Jižní fasáda se do zahrady otevírá velkými prosklenými plochami
s vykonzolovanými balkony, které jsou zvýrazněny bílými rámy z hladké omítky. Ustupující patro je ukončeno tenkou vykonzolovanou římsou, která navozuje pocit lehkosti posledního podlaží.

Hlavní hmoty domu jsou omítnuty hladkou omítkou ve světlém odstínu. Vložená hmota komunikačního jádra, ustupující podlaží a východní dvoupodlažní část jsou obloženy tmavým velkoplošným obkladem z dýhovaných desek Parklex. Okna jsou navržena jako dřevěná z EUROprofilů s trojskly v tmavém odstínu. Okna jsou doplněna předokenními horizontálními žaluziemi, aby nedocházelo k přehřívání obytných místností v letním období. Zábradlí balkonů a teras jsou celoskleněná s vloženou částečně transparentní folií.

Autorská zpráva
Foto Ester Havlová

*

*

*