Úpravy společných prostor v domě

03.10.2014 Bytové domy

Xabier Epelde, Vlado Hrivňák, Ľuba Olasová / No-A architekti
/ Způsob, jak za málo peněz zvednout kvalitu nájemního bydlení. Jednoduché úpravy promění anonymní prostředí na příjemné místo.

*

Zabydlete se!
Ve spolupráci s realitní kanceláří Vitom Group jsme zpracovali koncepci úprav společných prostor bytového domu se sídlem kanceláře. Cílem bylo vtisknout stavbě identitu Vitom Group a zlepšit kvalitu bydlení nájemníků jednotlivých bytů. Návrh je zpracován ve dvou variantách. Jedna z nich bude v brzké době realizována.

Funkce a estetika
Obě varianty mají společné myšlenky. Liší se formou provedení. Obě vnášejí do prostor výtvarnou stránku, pomáhají se ztotožnit s budovou a podporují orientaci v ní. Řešenými prostory byly vstupní hala a schodišťový prostor,
z kterého se vchází do chodeb; na chodby jsou navázány jednotlivé byty. Předmětem řešení byla také garáž.
Varianta A – barevná. Pracuje s přiřazením různých barev pro jednotlivá podlaží. Korporátní koncept je zachován ve vstupní hale a na posledním podlaží. U obou modré kruhy s nápisem „dobrý den“ v hale a „Vitom“ na posledním podlaží. Nicméně už zde je patrný malý rozdíl oproti B variantě. Podél madla schodiště vedou nahoru barevné tečky. Jednotlivé barvy končí vždy na „svém“ podlaží. Se stoupající výškou tak postupně ubývá teček
i barev. Vstupy ze schodiště do chodeb jsou značeny velkými kruhy v barvě
a s číslem aktuálního podlaží. Chodby k bytům jsou na svých koncích vymalovány, vstupy k jednotlivým bytům jsou zvýrazněny velkými barevnými kruhy s označením bytu.
V garáži je základem modrá výmalba sloupů. Doplněna je o nástěnnou „malbu“. Čárový kód v barvách použitých v domě. Barevnost není náhodná. Odpovídá grafickému manuálu a je složena z barev patřících jednotlivým divizím společnosti.
Varianta B – elegantní. Dělí dům na korporátní část a část bytů. V korporátní části nachází uplatnění modrá barva společnosti. Návštěvníky a obyvatele vítá modrý kruh s pozdravem ve vstupní hale. Šipky na podlaze navádějí k výtahu. Výjezdem do nejvyššího patra se návštěvníci dostanou před vstup do sídla kanceláře. V duchu konceptu je označen kruhem modré barvy, tentokrát
s nápisem Vitom.
Část bytová je zabydlena pomocí šedé výmalby a obrázků. Šedivé jsou mezipodesty schodiště, kruhy u dveří do chodeb k bytům a niky se vstupy do bytů. Jednotlivá podlaží jsou označena bílými čísly v kruzích u dveří mezi chodbami a schodištěm. Atmosféru domova podporují obrázky tištěné na plátno. Na mezipodestách jsou navržena panoramata krajiny, na chodbách fotografie výrazných brněnských staveb. Garáž je opět doladěna modrou výmalbou sloupů.

Stačí tak málo
Obě varianty ukazují, jak za málo peněz zvednout kvalitu nájemního bydlení. Jednoduché úpravy promění anonymní prostředí na příjemné místo. Nenáročný způsob, jak může majitel nebo správce projevit zájem o obyvatele domu. Ve výsledku tak do svého domu přitáhne nájemníky hrdé na svůj domov. I když „jen“ pronajatý. Přátelé, více takových počinů.

Předpokládané náklady na realizaci 60 000 Kč.

Autorská zpráva