Rezidence Kollárova

11.10.2017 Bytové domy

Oldřich Hájek, Petra Čížková, Laco Fecsu, Tomáš Pavlík, Olga Rosová, Jaroslav Šafer / SHA / Dostavba historického domu využívá pro bydlení dvůr, který pohledově navazuje na prostor parku.

+

Stávající uliční objekt je součástí neporušené východní uliční fronty Karlínského náměstí v blízkosti kostela Cyrila a Metoděje. Typický městský blok v této části Karlína je složen z jednotlivých obdélníkových pozemků, jejichž kratší strana tvoří uliční frontu. Předmětný  pozemek má zmíněný charakter se stávajícím objektem v kratší západní straně obdélníka s průčelím do náměstí. Dvorní prostor je otevřen na východní stranu, kde sousedí s budoucím prostorem parku kolem nových budov Corso II a Corso III. Stávající objekt byl postaven koncem 19. století  ve výšce tří podlaží a je nemovitou kulturní památkou.

Nový objekt dostavby navazuje na výškovou hladinu stávající okolní zástavby a nepřekračuje výšku hřebene stávajícího uličního objektu. Hlavní objekt je umístěn podél stávající štítové zdi na severní hraně pozemku tak, aby všechny navržené byty mohly využít  jižní fasádu.

Navržená kompozice dostavby, postavená na myšlence zužující se třípodlažní  hmoty směrem k parku Corso, umožní bytům výhled východním směrem k parku a maximální využití jižní fasády. Menší objekt ve formě samostatné třípodlažní vily je umístěn ke štítové stěně na jižní straně pozemku s výhledy západním a východním směrem. Tímto gestem je zmenšen negativní impakt masivní štítové stěny na jižní straně pozemku. Napříč parcely je umístěn pouze jednopodlažní objekt garáží ukončený bytem s vlastní zahradou tak, aby nebylo blokováno optické propojení  prostoru dvora a prostoru parku.

Fasády objektu směrem k parku Corso jsou maximálně prosklené a stávají se prvním fragmentem nové fasády okolních objektů směrem k budoucímu parku, který vznikne na místě původních továrních hal. Vztah k parku je podpořen vytažením horních dvou podlaží nového objektu za hranici pozemku ve formě velkého dynamického arkýře.

Princip vertikálního komunikačního jádra je založen na využití stávajícího schodiště pro obsluhu obou objektů,  tj. stávajícího a nového. Stávající objekt je obsloužen jako dnes z hlavních podest schodiště. Nový objekt je obsloužen z mezipodest stávajícího schodiště pomocí několika vyrovnávacích stupňů. Výtah, který je umístěn těsně vedle stávajícího schodiště, má výstup na obě strany a staví ve všech úrovních. V přízemí je umožněn průchod ze dvora do budoucího parku. Střecha garáží je využita pro privátní zahrady přilehlých bytů  v 2. NP.

Konstrukce nového objektu tvoří železobetonový stěnový skelet se zateplenou fasádou. Okna jsou dřevěná (Eurookna) s žaluziemi. Zábradlí na balkonech a terasách je tvořeno výplněmi z mléčného skla s konstrukcí z galvanisovaných ocelových profilů.

Fasáda je provedena v kombinací probarvené omítky, desek Trespa a obkladů ze zinkového  plechu.
Užitná plocha 1 522 m2, plocha pozemku 950 m2.

Autorská zpráva
Foto Filip Šlapal