Polyfunkční dům River Diamond

05.08.2011 Bytové domy

Šafer Hájek Architekti
Rezidenční dům tvoří městský blok, který z Rohanského nábřeží navazuje na sousední monumenty a směrem k Vltavě se otevírá dvorní zahradou.


+

Autoři: Oldřich Hájek, Jaroslav Šafer, Laco Fecsu, Tomáš Pavlík, Pavla Čížková, Olga Rosová

Urbanismus lokality

V lokalitě Karlína a v těsné blízkosti řeky představuje River Diamond  jedinečnou příležitost pro vytvoření současného modelu pražského nábřežního rezidenčního bloku. Pevná hmotová urbanistická forma objektu vychází z konceptu souboru budov River City. Původní uzavřený blok autoři River Diamondu  změnili na městský blok tvaru U, který je otevřen severním směrem k řece Vltavě.

Architektonický návrh

River Diamond je rezidenční palác, který  spolu se sousedícími monumenty administrativních budov, ministerstev či velkých hotelů dotváří tuto část vltavského nábřeží.

Jižní křídlo podél Rohanského nábřeží je pevná jednoduchá hmota ve tvaru kvádru, která naznačuje příbuznost s vedlejšími novými budovami komplexu River City. Je obložena pískovcem v kombinaci s obkladem z předzvětralé mědi a skla. Jižní fasáda je navržena jako abstraktní kompozice větších a menších zasklených ploch spolu s horizontálami fragmentů říms, francouzskými okny a markýzou zvýrazněným vstupem do showroomu na ose fasády. Tato fasáda je investorem i autory vnímána jako zásadní pro prezentaci objektu ve vztahu k městu.

Další dvě křídla jsou jakoby připevněna ke své „kotvě“ – k jižnímu křídlu. Téměř klasická rezidenční artikulace, načrtnutí měkkého lidského měřítka. Střešní krajina kombinující  artikulaci křídel budovy s obytností střechy. Hledání rozmanitosti uvnitř pevných pravidel obdélníka. Jistota základního tvaru se svobodným gestem dvorní zahrady.

Tato křídla budovy jsou tvarově bohatší nežli jižní křídlo. Využívají motiv uskočených horních podlaží, rytmicky opakovaných větších arkýřů a balkonů pro dosažení odpovídajícího měřítka. Fasády křídel jsou tvarově děleny jak vertikálně, tak i horizontálně. Základní vertikální dělení je naznačeno ustoupením nejvyšších tří podlaží a obkladem z předzvětralé mědi.

Hlavní vstup do rezidenční části je přes recepci, která zajišťuje bezpečnost a některé služby, dále prostorem vnitřní zahrady k jednotlivým komunikačním jádrům. Zahrada je navržena v jednoduchém japonském stylu v kombinaci vodních ploch, vodotrysků, vzrostlé a nízké zeleně, balvanů a cestiček. Ze strany atria část zahrady využívají i mezonetové byty jako privátní předzahrádky. Od vnějších parkových ploch komplexu River City je zahrada oddělena větší vodní plochou.

Převážná část přízemí je přístupná z vnějších prostor a parků River City a je navržena jako obchodní plochy, kavárny apod. Nejvýznamnější nebytový prostor v jižním křídle je uvažován jako showroom s osovým vstupem z Rohanského nábřeží, akcentovaným dvoupodlažní markýzou.

Všechna nadzemní podlaží jsou využívána pro byty (230 bytových jednotek). Bytové jednotky v posledním ustupujícím podlaží jsou propojeny se střešní krajinou, a ta je tak využívána z velké části jako pobytová, jako terasy včetně zeleně.

Dvě podzemní podlaží slouží pro parkování s příjezdem buď přímo z Rohanského nábřeží (návštěvníci), nebo ze společného podzemního tunelu v rámci komplexu River City.

Užitná plocha 22 800 m2, obestavěný prostor 3 840 m3, plocha pozemku
9 691 m2.

Autorská zpráva
Foto Filip Šlapal