Polyfunkční dům Běžecká

22.10.2014 Bytové domy

Jan Schindler, Luděk Obal / Schindler Seko architects
Dům na Strahově spojuje bydlení pro sportovce s klubovnami a tribunou tréninkového stadionu Rošického.

*

Stavbu z roku 2005 jsme doplnili aktuálními fotografiemi pro srovnání, jak promyšlené architektuře prospívá „stárnutí“ s kvalitními materiály a vzrostlou zelení na terasách.

*

Místem stavby je zelená placka na vrcholu Strahovského kopce se sportovišti a pásem volného pozemku mezi tréninkovým okruhem Rošického stadionu a Běžeckou ulicí.

Spojení bytů pro sportovce s jejich klubovnami, stejně jako domu a tribuny, definují tento pozemek. Jednoduchá forma opakujících se buněk řazených vedle sebe, která má příčnou nosnou konstrukci. Dům má možnost být zkrácen nebo protažen. Horizontální hmota se západovýchodní orientací je rozdělena únikovými schodišti na tři části. V ulici je ležatost domu podtržena lodžiemi, balkony a terasami s převýšenými okny, které navozují (stejně jako komunikační pavlače obrácené na stadion) pocit pohybu po jeho tribuně. Dům využívá klesajícího terénu Běžecké ulice pro vytvoření polozapuštěného otevřeného parkoviště. Místo vjezdu je zdůrazněno posunutím hmoty domu z ulice směrem na stadion. Přízemí je z větší části určeno pro zázemí sportovců, nad kterými je ve třech patrech jejich bydlení různé velikosti.

Dům by měl poskytovat klidné zázemí a nadhled nad  tempem dneška, jehož děj se tady odehrává na závodní dráze.

Autorská zpráva
Foto Ondřej Polák

*

*

*

*

*

*

*

*