Obytný soubor Na Vackově

23.01.2011 Bytové domy

Michal Kohout, Zdeněk Jiran, David Tichý, Zdeňka Pavelková, Adrian Ewig / Jiran Kohout architekti / Návrh se snaží spojit městské bydlení se soukromím zahrad a sousedskými vztahy v lokalitě.


Základní myšlenkou návrhu bylo vytvořit moderní městské bydlení odpovídající charakteru i standardu dané lokality. Návrh se snaží integrovat různorodé požadavky, které jsou dnes na městské bydlení kladeny. Na jednu stranu obyvatelé očekávají služby, ceny a pohodlí odpovídající hustotě zástavby tradičního města, na druhé straně však klid, soukromí a pohodu bydlení v soukromé zahradě. Na jedné straně je hygienický komfort a dopravní dostupnost sídlištní zástavby, na druhé straně společenský status a úroveň zahradního města. Z těchto různorodých zdrojů si návrh bere jednotlivé motivy a jejich vhodnou kombinací usiluje vytvořit vyvážené, důstojné i dostupné bydlení:

  • z tradičního města přebírá – měřítko a hierarchizaci veřejných prostor
  • ze zahradního města přebírá – sousedské vztahy v lokalitě
  • z individuelního bydlení přebírá – soukromí a intimitu zahrad
  • ze sídlištního typu zástavby přebírá – hygienický komfort, technický standard a dopravní dostupnost a obslužnost.

Z těchto principů se potom odvozují následné charakteristiky:

  • důsledná hierarchizace veřejných (poloveřejných a polosoukromých) a soukromých prostor
  • zvýšená bezpečnost takového prostoru.

Městský charakter navrhovaných prostor je dán především požadovanou hustotou zástavby a dále důsledným využitím a „pojmenováním“ prostorů mezi objekty. Žádné území mezi domy nelze označit za sídlištní „zemi nikoho“. Přestože územím vede několik pěších veřejných cest, jejich měřítko a charakter jim dává charakter „poloveřejného prostoru“. Tyto prostory mají přehlednou kompozici a jsou v celém svém profilu pod důslednou veřejnou kontrolou obyvatel území.

Poloveřejné cesty se stýkají na středovém plácku s pítkem sloužícím jako neformální centrum území. Na poloveřejné prostory navazují polosoukromé zahrady patřící vždy jednotlivým společenstvím tvořeným vlastníky bytů přilehlých 3–4 sekcí domů, které mají současně společné podzemní parkování. Z těchto zahrad jsou přístupné vchody do jednotlivých domů a jejich vnitřní polosoukromé komunikační prostory. Polosoukromé zahrady mají prvek zvyšující standard bydlení. Vzniká tak systém, kdy jednotlivé domy příslušných společenství mezi sebou vytvářejí tzv. sousedství, polosoukromé vstupní zahrady – jakousi mikro obdobu městských dvorů, do kterých jsou zpravidla orientovány ty nejsoukromější bytové funkce – spaní, koupelny. Reprezentační „obytné“ fasády bytů jsou orientovány přes soukromé předzahrádky do veřejných nebo poloveřejných prostor. Taková skladba zajišťuje jednak optimální pohodu uvnitř jednotek (klid v ložnicích a výhled na veřejný „provoz“ v pobytových prostorách) a zároveň větší optickou kontrolu méně chráněných veřejných a poloveřejných prostor.

Architektonické řešení preferuje:

  • moderní, v principu jednoduchý výraz poskytující bohatou škálu variací a možností individualizovat výrazově i dispozičně jednotlivé jednotky
  • odlišení „veřejných“ a „polosoukromých“ částí fasád jednotlivých domů
  • užití stavebních materiálů v jejich přirozené podobě: dřevěná okna, režnou keramikou obkládané stěny, omítkové balkono-lodžiové arkýře.
Autorská zpráva
Vizualizace Studio Horák